Vedecká cukráreň 2013

 • Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.

  Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.
 • Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.

  Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.
 • Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.

  Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.
 • Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.

  Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu – Mgr. Martin Hajduch, PhD.
 • Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.

  Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.
 • Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.

  Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.
 • Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.

  Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.
 • Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.

  Svet pri absolútnej nule – RNDr. Peter Skyba, CSc.
 • Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.

  Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.
 • Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.

  Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.
 • Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.

  Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.
 • Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.

  Voda ako strategická surovina – Ing. Viliam Novák, DrSc.
 • Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH

  Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
 • Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH

  Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
 • Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH

  Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
 • Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH

  Progres v molekulárnej biomedicíne – DNA a čo s ňou? – MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD., MPH
 • Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák

  Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák
 • Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák

  Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák
 • Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák

  Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák
 • Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák

  Aký je zmysel a dôvody separovania plastov? – Ing. Roman Vandák
 • Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

  Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
 • Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

  Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
 • Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

  Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
 • Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.

  Horúce témy časticovej fyziky – Higgsov bozón a tmavá hmota – doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD.
 • Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho

  Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho
 • Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho

  Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho
 • Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho

  Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho
 • Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho

  Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglacial? – Mgr. Jozef Pecho
 • Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková

  Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková
 • Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková

  Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková
 • Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková

  Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková
 • Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková

  Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina? – PhDr. Mária Šimková
 • „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.

  „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.
 • „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.

  „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.
 • „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.

  „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.
 • „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.

  „Swarm Robotics“ Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov? – Ing. Ivana Budinská, PhD.
 • Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

  Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 • Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

  Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 • Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

  Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
 • Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

  Môže byť architektúra totalitná? – doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Vedecká cukráreň 2013 v článkoch

VIDEO: Môže byť architektúra totalitná?

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková je vedúcou Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry SAV a súčasne prodekankou pre...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Swarm robotics. Čo sa môžu roboty naučiť od mravcov?

Ing. Ivana Budinská, PhD. je vedeckou pracovníčkou na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu v...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Globalizácia – Informatizácia – Anglikanizácia. Prežije slovenčina?

PhDr. Mária Šimková (1963) je vedúcou oddelenia Slovenského národného korpusu, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava. Vyštudovala odbor slovenský jazyk,...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Čaká nás doba ľadová alebo mimoriadne teplý interglaciál?

Mgr. Jozef Pecho (1981) je vedecký pracovník Oddelenia klimatológie, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha. Vyštudoval odbor fyzickej geografie a...

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Horúce témy časticovej fyziky — Higgsov bozón a tmavá hmota

Doc. RNDr. Tomáš Blažek, PhD. je vedúcim katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského...

| VEDA NA DOSAH