CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Zdravie v dobe plastovej: BPA a jeho správanie v našom organizme

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

PONDELOK 24. júna 2024 o 9.00 hod., CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Na prednáške budeme hovoriť o tom, ako má správne fungovať neuroendokrinný systém človeka a akým spôsobom môže byť jeho fyziologická funkcia ovplyvnená látkami z prostredia. Bližšie si predstavíme látku s názvom bisfenol A (BPA), ktorá sa používa na výrobu polykarbonátových plastov a epoxidových živíc. Problémom je, že BPA sa z týchto materiálov dokáže uvoľňovať a dostávať sa tak do všetkých zložiek životného prostredia, kde sa akumuluje. Preto sa často označuje za environmentálny polutant. Cez potravový reťazec sa môže dostávať aj do organizmov žijúcich v tomto prostredí, a teda aj do tela človeka. Zistilo sa, že BPA v organizme pôsobí ako endokrinný disruptor.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 21. júna 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Mgr. Ivana Kyzeková, PhD., pracuje v Laboratóriu genetickej toxikológie na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa spolu s kolegami venuje objasňovaniu mechanizmov účinku bioaktívnych látok v rôznych typoch eukaryotických buniek. Doktorka Kyzeková sa špeciálne zaoberá skúmaním látky bisfenol A (BPA), ktorá sa dostáva cez potravový reťazec do organizmu človeka a negatívne vplýva na jeho zdravie.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

Rezervácia na podujatie

Počet voľných miest: 42

CAPTCHA