Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.

15 marca, 2023

Doc. MUDr. Adela Penesová, PhD., pôsobí v Biomedicínskom centre SAV na oddelení klinického výskumu, kde vedie obezitologickú ambulanciu. Špecializuje sa najmä na výskum obezity a sklerózy multiplex. Dva a pol roka pracovala v americkom National Institute of Health v sekcii pre výskum obezity a diabetu.

Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 70 vedeckých publikácií. Je zodpovednou riešiteľkou projektov so zameraním na metabolické poruchy u pacientov s obezitou, reumatoidnou artritídou a sklerózou multiplex. V súčasnosti koordinuje intervenčnú klinickú štúdiu Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory.

Je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT. Na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave vyučuje patologickú fyziológiu. Je prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu.