Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Adela Penesová (výskum obezity)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

MUDr. Adela Penesová, PhD., lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV. Je hlavnou riešiteľkou medzinárodných, národných ako aj EÚ projektov so zameraním na výskumu obezity, diabetu, hypertenzie a sklerózy multiplex. Pracovala 2,5 roka v „National Institute of Health (NIH)“ vo Phoenixe, AZ, USA v sekcii pre výskum obezity a diabetu (NIDDK). Je jednou zo zakladajúcich členov a prezidentkou Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu (SAVP). Je autorkou viac ako 75 odborných a vedeckých článkov. Svoje poznatky odovzdáva aj mladej generácii budúcich lekárov na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave, kde učí patologickú fyziológiu.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky