Značka: monitoring

Rast nezmiešaných bukových porastov s rozdielnym manažmentom

Lesný porast v priebehu vývoja zaznamenáva rôzne zmeny, ktoré odborníci najčastejšie vyjadrujú prostredníctvom kvantitatívnych parametrov (napr. počet stromov, hrúbka, výška,...

| VEDA NA DOSAH

Reakcia hrúbkového rastu duba zimného a buka lesného na hydrický stres

Výskumu dopadov sucha na rast a mortalitu lesných druhov drevín, ako aj možnostiam ich adaptácie na budúci vývoj klímy, je...

| VEDA NA DOSAH

Kvantifikácia nadzemnej biomasy lesných porastov s pomocou vstupných veličín zisťovaných bezpilotnými lietadlami

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme (DPZ) a leteckého snímkovania majú v lesníctve dôležitú úlohu a sú štandardnou technológiou využívanou na...

| VEDA NA DOSAH

Európske krajiny sa snažia o harmonizovaný monitoring snehu

Koľko snehu napadlo napríklad v Belgicku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku či Fínsku a Nórsku, v porovnaní s Francúzskom, Maďarskom, Írskom, Talianskom, Holandskom...

| VEDA NA DOSAH

Na výskumnom účelovom objekte Komárnik sa robil 60-ročný ekologický výskum

Výskumno-účelový objekt Komárnik bol založený už v roku 1949 a z hľadiska jeho zamerania a účelu je možné považovať ho...

| VEDA NA DOSAH

Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

Od začiatku realizácie monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku uplynulo práve 30 rokov. Tento významný medzník bol aj hlavným motívom...

| VEDA NA DOSAH

Horské lesy v TANAP-e mali ťažkých 15 rokov

Ekosystémové služby sú benefity, ktoré spoločnosť získava z prírody, prírodných procesov alebo ekosystémových funkcií. Ich význam a hierarchia je odrazom...

| VEDA NA DOSAH

Je potrebný širší výskum vplyvov chemických posypov v chránených územiach Slovenska

Faktom je, že zimná údržba ciest v chránených územiach v SR je výsledkom kompromisu medzi požiadavkami obyvateľov a návštevníkov, povinnosťou...

| VEDA NA DOSAH

30 rokov monitoringu lesov na Slovensku

Lesníctvo, lesnícke prieskumy a lesnícky výskum má na Slovensku dlhú tradíciu. Začiatok systematického monitoringu lesov s dôrazom na zdravotný stav a...

| VEDA NA DOSAH

Dlhodobý ekologický výskum a monitoring lesov

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Či sa jedná o okolie riek alebo o naše pohoria, takmer vždy je niekde...

| VEDA NA DOSAH