Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Koľko mravcov žije na svete? A vážia naozaj toľko ako ľudstvo?

VEDA NA DOSAH

Ani mravce, ani ľudia nedosahujú takú obrovskú hmotnosť biomasy ako domáce zvieratá.

Mravec. Zdroj: iStockphoto.com

Nová štúdia v prestížnom americkom časopise PNAS odhalila odpovede na otázky, koľko mravcov žije na svete a koľko dokopy vážia. Na každého človeka pripadá približne 2,5 milióna mravčích robotníc a celá skupina mravcov váži ako pätina ľudskej populácie na Zemi.

Na štúdiu v tom istom časopise komentárom nadviazali výskumníci Tom Fayle a Peter Klimeš z Biologického centra Akadémie vied ČR (BC AV ČR), ktorí pripomenuli, ako sa naše odhady početnosti a biomasy (váhy uhlíka) mravcov menili v čase, a poukázali na to, že doteraz nepoznáme početnosť hmyzu ako celku. Mravce sú tak jednými z mála bezstavovcov, pri ktorých nový výskum podobné odhady vôbec umožnil. Podľa Fayla a Klimeša si na presnejšie čísla ešte musíme počkať. Je pravdepodobné, že mravčia populácia a biomasa je výrazne väčšia.

Biológ Wilson prirovnal ich váhu k váhe ľudstva

Úbytok hmyzu je jedným z veľkých problémov súčasnosti. Doteraz nevieme, koľko takýchto jedincov s nami obýva planétu. Väčšina tvrdení vychádza z veľmi hrubého odhadu, podľa ktorého svetová populácia hmyzu tvorí 1018 jedincov. Spoľahlivosť tohto údaja nie je možné empiricky overiť. Podobné čísla však viedli k otázke, či môžeme spresniť naše odhady početností aspoň niektorých skupín hmyzu.

Mravce, sociálne žijúca a ekologicky významná skupina, patria k najvýraznejším zástupcom hmyzu, ktorý tvorí veľké populácie. Boli to práve mravce, ktoré preslávil asi najpopulárnejší odhad o početnosti hmyzu. Slávny biológ Edward O. Wilson prirovnal ich váhu k váhe ľudstva. Táto úvaha rovnako ako všetky doterajšie štúdie vychádzala z hrubého odhadu celkového počtu hmyzu. Nová štúdia však po prvý raz v histórii vychádza zo skutočne nameraných počtov mravčích robotníc v listovej hrabanke, ktoré nazhromaždili dáta zo stoviek štúdií z väčšiny biotopov sveta. Vedci odhadli celkovú populáciu mravčích robotníc na 2 × 1016 jedincov, čo je ekvivalent 20 percent súčasnej ľudskej biomasy.

Spolupracujúce mravce. Zdroj: iStockphoto.com

Spolupracujúce mravce. Zdroj: iStockphoto.com

Reálne počty môžu byť ešte väčšie

Fayle a Klimeš upozorňujú na to, že v súčasných odhadoch sa nebral ohľad na druhy žijúce v pôde a na mravčie kráľovné, larvy a kukly. Nie je jasné ani to, ako by sa súčasné odhady zmenili, keby vo výpočtoch brali do úvahy váhu jednotlivých druhov mravcov, nie iba odhad váhy priemerného mravca. Jednotlivé druhy sa totiž dramaticky líšia vo veľkosti tela, v mnohých druhoch aj v rámci jednej kolónie.

Celková biomasa mravcov je preto pravdepodobne ešte väčšia. Na druhej strane je možné, že súčasné výpočty, naopak, preceňujú počty mravcov na niektorých miestach. Vedci sa totižto sústredili na prirodzené stanovištia na úkor rýchlo sa šíriacich nepôvodných biotopov. Na presnejšie odhady si tak budeme musieť počkať.

Už teraz je zjavné a trochu alarmujúce, že ani mravce, ani ľudia nedosahujú takú obrovskú hmotnosť biomasy ako domáce zvieratá (100 megaton uhlíka). Hmotnosť mravcov a ľudí mnohonásobne presahuje váhu všetkých voľne žijúcich vtákov. Ďalším krokom v dnešnom rýchlo sa meniacom svete je hlbšie porozumenie tomu, ako sa početnosť a biomasa hmyzu a ďalších organizmov líšia medzi prírodnou a kultúrnou krajinou.

Zdroj: TS Biologické centrum AV ČR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky