Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Záujem o očkovanie proti HPV u detí výrazne stúpa, ukazujú dáta

VEDA NA DOSAH

Odborníci za tým vidia zvýšenú aktivitu štátu, samospráv i neziskoviek.

Očkovanie detí. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovanie detí. Zdroj: iStockphoto.com

Sprístupnenie plne hradeného očkovania 9-valentnou vakcínou proti HPV pre všetky 12-ročné dievčatá a všetkých 12-ročných chlapcov v máji 2022 výrazne zvýšilo záujem o prevenciu na Slovensku. Dokazujú to nové štatistiky slovenských zdravotných poisťovní, ale aj skúsenosti slovenských pediatrov.

Záujem o očkovanie vzrástol dvojnásobne

Zástupcovia kľúčových aktérov v zdravotníctve i vo verejnej správe spojili tento rok sily, aby priniesli viac pozornosti riziku rakoviny spôsobenej ľudským papilomavírusom (HPV). Najnovšie dáta a výsledky ukazujú, že spustenie bezplatného očkovania 9-valentnou vakcínou proti HPV pre všetky deti v 12. roku života, hromadné očkovacie akcie v Bratislave, komunikačné kampane poisťovní i vzdelávací projekt na stredných školách spoločne prispeli k zvýšeniu zaočkovanosti slovenskej populácie i záujmu o prevenciu proti rakovine spôsobenej vírusom HPV.

„Štatistiky z prvej polovice roka 2022 ukazujú, že záujem o očkovanie 12-ročných dievčat a chlapcov v máji oproti predošlým mesiacom narástol až dvojnásobne. Za tento vývoj vďačíme zvýšeniu dostupnosti očkovania, ale aj významným kampaniam a aktivitám na zvýšenie povedomia o HPV, ktoré sa tento rok na Slovensku spustili. Veľmi sa z tohto trendu tešíme a veríme, že zaočkovanosť proti HPV na Slovensku bude rásť aj naďalej,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR profesor Róbert Babeľa.

Hoci najrozšírenejším ochorením spôsobeným HPV je rakovina krčka maternice, vírus zapríčiňuje i niekoľko druhov rakoviny ohrozujúcej mužskú populáciu. Dáta NCZI z mája 2022 podľa profesora Babeľu naznačujú ďalší pozitívny trend. „Vidíme rastúcu zaočkovanosť medzi chlapcami, ktorí sa doteraz tejto prevencii skôr vyhýbali. Od apríla 2022 narástla len za jeden mesiac zaočkovanosť detí narodených v roku 2009 takmer dvojnásobne,“ dodáva.

„Veľmi sa tešíme, že nám postupne rastie zaočkovanosť 12-ročných detí, ktoré môžu využiť plne hradenú 9-valentnú vakcínu proti HPV. Zároveň však máme radosť zo zvýšeného záujmu o očkovanie aj u starších detí či mladých dospelých, ktorí sa vďaka nemu môžu veľmi efektívne chrániť po celý život,“ uviedla doktorka Elena Prokopová, hlavná odborníčka na pediatriu ministerstva zdravotníctva.

Interaktívne vzdelávanie v školách

Odborníci a ministerstvo zdravotníctva sa zhodujú, že motivácia k prevencii zdravia musí začínať už od mladého veku. Pilotný vzdelávací projekt o rakovine, ktorý v 10 stredných školách z každého regiónu Slovenska tento rok zorganizovali slovenskí pediatri v spolupráci s pacientskymi organizáciami Liga proti rakovine, Nie rakovine a agentúrou Seesame, ukázal, že záujem o podobné edukačné aktivity medzi školákmi je veľký.

„Mladí ľudia úprimne ocenili interaktívnu formu prezentácie, ktorej cieľom bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť starostlivosti o zdravie a predchádzanie onkologickým ochoreniam. Ich spätná väzba potvrdila, že sú ochotní a pripravení prijímať nové a zaujímavé informácie, že nie sú ľahostajní k svojmu zdraviu,“ hovorí riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová. „Interaktívny prístup v nie práve populárnej téme prostredníctvom študentov medicíny a vyliečených pacientov sa stretol so záujmom, ktorý nás milo prekvapil a veľmi potešil. Veríme, že tento projekt vytvoril priestor na úvahy o zaradení tejto témy do vzdelávacieho procesu na školách. Po absolvovaní šnúry prezentácií nás oslovujú ďalšie školy, ktoré by o takúto formu edukácie mali záujem,“ dodáva.

Po skončení projektu 99 percent žiakov uviedlo, že sa zlepšili ich vedomosti o prevencii rakoviny, a až 88 percent študentov by sa chcelo dozvedieť ešte viac. Pri stanovišti venovanom rakovine spôsobenej vírusom HPV žiakov zaujímali informácie o očkovaní, ale i preventívnych prehliadkach či spôsoboch šírenia vírusu, s ktorým sa v živote stretne okolo 80 percent ľudí.

Na vzdelávacom projekte v školách sa zúčastnilo spolu 558 žiakov vo veku 16 – 18 rokov zo škôl v Bratislave, Trnave, Šali, Trenčíne, Banskej Bystrici, Zvolene, Poprade, Prešove a Košiciach.

HPV vírus. Zdroj: iStockphoto.com

HPV vírus. Zdroj: iStockphoto.com

Očkovacia kampaň v mestách

Úspech mal tiež nový projekt Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý v júni a septembri 2022 zorganizoval v hlavnom meste Očkovací deň proti HPV. Napriek tomu, že deti i dospelí po 13. roku nemajú očkovanie plne hradené poisťovňou, podujatie zaujalo mnoho záujemcov, ktorí ocenili rýchly prístup k vakcíne bez objednávania a čakania. „Hromadné očkovanie v Bratislave prilákalo množstvo ľudí, ktorí veľmi ocenili rýchlu dostupnosť a informácie od odborníkov, s ktorými sa mohli stretnúť. Sme veľmi radi, že akcia mala zmysel, a veríme, že inšpiruje ďalšie samosprávy k podobným preventívnym projektom,“ uviedol doktor Tomáš Szalay, hlavný lekár BSK.

V nadchádzajúcich mesiacoch by sa podobné podujatia mali rozšíriť aj do ďalších regiónov naprieč Slovenskom.

Očkovanie proti HPV zachraňuje životy

Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje infekciu, s ktorou sa počas života stretne väčšina ľudí. Ide o celosvetovo najrozšírenejšiu sexuálne prenosnú infekciu, nakaziť sa však dá nielen pri pohlavnom styku. HPV sa môže prenášať pri kontakte s kožou, sliznicou či kontaminovaným predmetom. V mnohých prípadoch vedie k život ohrozujúcim ochoreniam, ako sú napríklad rakovina krčka maternice, pošvy, vulvy alebo análneho otvoru. Samotná rakovina krčka maternice spôsobená HPV vírusom je druhou najčastejšie sa vyskytujúcou rakovinou u žien do 44 rokov na Slovensku.

Najnovšie štúdie ukazujú, že počet pacientok, ktoré tomuto typu rakoviny podľahnú, by sa mohol významne znížiť práve vďaka očkovaniu. Od 1. mája 2022 môže každý rodič na Slovensku dať bez doplatku zaočkovať proti HPV svoje dieťa od 12. do 13. roku života. Rodičia tak môžu veľmi efektívne prispieť k zníženiu výskytu rakoviny vyvolanej HPV v dospelom veku u zaočkovaných detí, pričom im 9-valentná vakcína proti HPV poskytne dlhodobú ochranu.

Zdroj: TS Seesame
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky