Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Názory obyvateľov Slovenska na opätovné očkovanie proti covidu

VEDA NA DOSAH

Ďalšiu vakcináciu chce podstúpiť 50 percent už zaočkovaných ľudí.

Zaočkovaná mladá žena. Zdroj: iStockphoto.com

Zaočkovaná mladá žena. Zdroj: iStockphoto.com

Výsledky tretej vlny reprezentatívneho výskumu zameraného na mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou na vzorke 1819 respondentov priniesli údaje o ochote respondentov dať sa opäť zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

Z výsledkov vyplýva, že ochota dať sa opätovne zaočkovať sa spája predovšetkým s predchádzajúcou vakcináciou. Z respondentov, ktorí podstúpili vakcináciu proti covidu, súhlasí s ďalšou dávkou 50 percent opýtaných, 14 percent je nerozhodnutých a 36 percent respondentov ju odmieta.

Medzi neočkovanými proti ochoreniu COVID-19 je ochota podstúpiť vakcináciu len na úrovni dvoch percent, ďalšie dve percentá tvoria nerozhodnutí respondenti a 96 percent neočkovaných ju naďalej odmieta.

Ochotu dať sa opäť zaočkovať vyjadrilo 55 percent mužov a 45 percent žien, 16 percent ľudí so základným, respektíve neúplným stredoškolským vzdelaním a 43 percent s vysokoškolským vzdelaním. Dve tretiny z nich pochádzajú z miest. Ďalšiu vakcináciu odmieta 44 percent mužov a 56 percent žien, 26 percent s neúplným stredoškolským a 29 percent s vysokoškolským vzdelaním, 57 percent z nich žije v mestách.

Aké sú dôvody?

Väčšina opýtaných uvádzala ako dôvod absolvovania očkovania ochranu svojho zdravia a ochranu zdravia blízkych. Niektorí uviedli aj ochranu zdravia spoločnosti (42 percent), komplikácie v bežnom živote (29 percent), prácu (19 percent) a finančnú motiváciu (4 percentá).

Odmietanie vakcinácie bolo zdôvodňované neznámymi dlhodobými dôsledkami vakcinácie (61 percent), vedľajšími účinkami vakcinácie (59 percent), prekonaním covidu (39 percent), odmietaním podpory biznisu farmaceutických firiem (33 percent). Dvadsaťsedem percent opýtaných je presvedčených, že vakcinácia je podvod. Rovnaké percento uvádza dostatočnú imunitu a pätnásť percent zdravotné kontraindikácie.

Výskum sa realizoval v spolupráci s Prešovskou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Centrom spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v rámci projektu APVV Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky pomocou online zberu agentúrou 2muse.

Zdroj: SAV

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky