Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biosenzory vyvinuté českými vedcami prinášajú revolúciu v monitorovaní vírusov

VEDA NA DOSAH

Vyskúšali ich na vzorkách odobraných z pražskej hromadnej dopravy.

Koronavírus a pandémia. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Vedkyne a vedci Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR zverejnili výsledky rozsiahleho výskumu v oblasti verejného zdravia. Ich cieľom bolo mapovanie výskytu vírusu SARS-CoV-2 v prostriedkoch pražskej hromadnej dopravy počas pandémie ochorenia COVID-19. Tím z Laboratória funkčných biorozhraní pod vedením Hany Lísalovej vyvinul na testovanie špeciálne biosenzory, ktorých využitie prinieslo nové poznatky v boji proti infekčným chorobám.

Výskum bol nedávno publikovaný v prestížnom vedeckom časopise Journal of Travel Medicine.

Biosenzory sú účinným nástrojom

Štúdia potvrdila potenciál biosenzorov ako nástrojov na detekciu vírusov vo verejnom prostredí. Konkrétne ide o detekciu vírusov rôznorodých zložitých vzoriek, ktoré boli pripravené zo sterov z povrchov vo verejnej doprave.

Výskum nadväzuje na predchádzajúcu prácu v ACS Applied Materials and Interfaces, ktorá priniesla návrh nového biosenzorového konceptu a preukázala jeho účinnosť pri detekcii vírusu SARS-CoV-2 v klinických vzorkách pacientov s covidom. Tím rozšíril svoju metódu o rozdielne povrchové vzorky z exponovaných miest vo verejnom priestore.

Hana Lísalová, vedúca výskumného tímu, uviedla: „Sme nadšení výsledkami nášho výskumu a verím, že naše objavy môžu mať významný vplyv na oblasť verejného zdravia. Biosenzory sa ukazujú ako sľubný nástroj monitorovania prítomnosti vírusov a infekčných rizík vo verejnom priestore, čo umožňuje rýchle a efektívne nastavenie opatrení na zníženie možností šírenia nákaz.“

Odbery vzoriek v pražskom metre. Foto: Fyzikálny ústav AV ČR

Odbery vzoriek v pražskom metre. Foto: Fyzikálny ústav AV ČR

Biosenzor je možné použiť na širokú škálu vírusov

Biosenzorový systém je vysokoadaptabilný a vieme ho použiť na detekciu širokej škály vírusov.

„V rámci testovania vzoriek odobraných v MHD bolo niekoľko pozitívnych na vírus SARS-CoV-2. Následne nás zaujímalo, či ide o infekčný vírus alebo inaktivované vírusové častice. Infekčnosť vírusu sme overovali kultivačnými pokusmi v našom BSL3 laboratóriu. Laboratórium s touto klasifikáciou musí spĺňať veľmi prísne kritériá na biologickú bezpečnosť, vďaka čomu v ňom možno študovať aj tieto vysokorizikové patogény,“ povedal Václav Hönig z Biologického centra AV ČR.

„Pandémia covidu-19 umožnila zber veľkého množstva vzoriek, ktoré slúžili nielen na overenie citlivosti a špecifickosti biosenzorov, ale umožnili tiež analyzovať význam toľko diskutovaného prenosu infekcie prostredníctvom povrchov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Biosenzor doktorky Lísalovej potvrdil svoju univerzálnosť. Veríme, že má potenciál byť využitý aj na detekciu iných patogénov, a prispieť tak k ochrane zdravia ľudí po celom svete,“ uvádza Ján Štěrba z Prírodovedeckej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.

Revolúcia v monitorovaní vírusov vo verejných priestoroch

Štúdia sa zamerala i na porovnanie výsledkov detekcie SARS-CoV-2 pomocou biosenzora a štandardnej metódy PCR. Výsledky preukázali, že kombinácia dvoch citlivých a spoľahlivých metód založených na rôznych detekčných princípoch môže oveľa presnejšie monitorovať riziká šírenia vírusov vo verejnom priestore ako použitie iba jednej metódy.

Závery štúdie majú potenciál uskutočniť revolúciu v spôsobe, ktorým monitorujeme a detegujeme vírusy vo verejných priestoroch, a demonštrujú možnosť využitia biosenzorov ako doplnkového skríningového nástroja pri monitorovaní a prognóze epidémie. Mohli by pripraviť cestu ďalším prelomom v oblasti verejného zdravia.

Výskum sa podarilo zrealizovať vďaka spolupráci s Biologickým centrom AV ČR, Prírodovedeckou fakultou Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, tchajwanskou Academia Sinica, ELI ERIC a Dopravným podnikom hlavného mesta Prahy.

Zdroj: Biologické centrum AV ČR

(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky