Značka: baníctvo

VIDEO: Slovenskí vedci – Michal Cehlár (medzinárodná spolupráca)

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

| Elena Rakúsová

Dokument Rande so Samkom predstavuje slovenského génia z čias osvietenstva

Samuel Mikovíni bol rytec, geodet, kartograf, astronóm, matematik... Rozsahom svojich talentov pripomína Leonarda da Vinciho.

| Galina Lišháková

Tajchy – fascinujúci vodno-energetický systém, ktorý kedysi zachránil baníctvo

Vo svete jedinečný vodno-energetický systém, ktorý pokrýval celú potrebu energie regiónu, to sú Štiavnické tajchy. Tak, ako dnes elektrina, ale...

| VEDA NA DOSAH

Všetko o baníctve sa dozviete v Banskej Štiavnici

Zaujíma vás baníctvo a banská technika? Potom by ste toto leto mali navštíviť Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a pozrieť si...

| VEDA NA DOSAH

Náš tip na výlet: Banská Štiavnica – slovenský klenot svetového dedičstva UNESCO

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 bolo mesto spolu s...

| Marta Bartošovičová

Projekt celoživotného vzdelávania v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva rieši FBERG TUKE

O vzdelávanie v oblasti baníctva, hlbokej ťažby a inteligentného baníctva sa snaží projekt „Dubrovnik International ESEE Mining school” – Medzinárodná ESEE banská...

| VEDA NA DOSAH

Projekt VirtualMine sa snaží popularizovať baníctvo a lepšie možnosti využitia surovín

Zvýšiť povedomie miestnych komunít o význame surovín a ich možnom využití pre lepší rozvoj európskych regiónov je hlavným cieľom projektu...

| VEDA NA DOSAH

Projekt, ktorý rieši trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami

Ako môžu európske regióny zabezpečiť trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami? Projekt Mining and Metallurgy Regions of EU –...

| VEDA NA DOSAH

Jedinečný prehľad histórie baníctva ponúka Slovenské banské múzeum

Komplexný obraz a predstavu o jednom z najvýznamnejších odvetví ľudskej činnosti – baníctve a príbuzných odvetviach – podáva Slovenské banské...

| VEDA NA DOSAH

Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách

Škodlivé účinky arzénu boli potvrdené už dávnejšie, pôsobí negatívne prakticky na každú skupinu obyvateľstva. Je to nebezpečný karcinogén, ktorý spôsobuje...

| VEDA NA DOSAH