Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Michal Cehlár (medzinárodná spolupráca)

Elena Rakúsová

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., je dekanom Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Je laureátom ocenenia Vedec roka SR 2020 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

(GL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.