Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Všetko o baníctve sa dozviete v Banskej Štiavnici

VEDA NA DOSAH

štôlňa Michal

Zaujíma vás baníctvo a banská technika? Potom by ste toto leto mali navštíviť Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a pozrieť si zbierky tohto najstaršieho špecializovaného múzea na Slovensku. Odporúčame vám ho v rámci seriálu Kam za vedou.

Múzeum v mesiacoch júl – august 2019 organizuje nasledujúce podujatia:

,,Letná ponuka v expozícii Handlová ”, Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, SNP 25, Handlová, program

,,Geobádateľňa pre všetkých ”, Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica, vždy v stredu o 13.00 hod., program

,,Letné tvorivé dielne v Dielničke ”, Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, júl – august, program

,,KAMMERHOF DEŤOM”, Baníctvo na Slovensku-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica, júl – august, program

,,Noci z Nového zámku”, Nový zámok, Novozámocká 22, Banská Štiavnica, 13. júl, 3. august 2019, 18.00 – 23.00 hod.

Program výstav:

,,TOTO! je Kabinet ilustrácie IX. ”, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, do 29.septembra 2019

,,Peter Valach-Cestou domov som skoro levitoval”, Galéria Jozefa Kollára, Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica, od 21.júna 2019

,,Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch”, Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica, dlhodobá výstava

Ing. M. Sombathyová a Mgr. A. Ďuricová z múzea dávajú záujemcom do pozornosti expozíciu v Kammerhofe, ktorá je najväčšou expozíciou baníctva na Slovensku.

„V našich múzeách sa návštevníci stretnú s originálnymi zbierkami. Expozícia Berggericht okrem inovovanej prehliadky ponúka program v Geobádateľni, v Kammerhofe si návštevníci môžu pozrieť 3D modely banských máp, zážitok v podzemí Banského múzea v prírode sa nedá ničím iným nahradiť … Ak sú mladí vedci tvoriví, môžu navštíviť letné remeselno-výtvarné tvorivé dielne v ´dielničke´ (6. 8. – 10. 8., 13. 8. – 17. 8.).“

Ak sa bližšie pozrieme na Kammerhof, ide o najrozsiahlejšiu expozíciu, ktorá nie je len o banskej technike. Na webovej stránke múzea sa o expozícii uvádza: Banícke školstvo, história najvýznamnejšieho banského úradu na našom území (pôsobil v Banskej Štiavnici  od 16.storočia), galéria dobového portrétu – banských odborníkov a významných osobností, ľudové umenie s baníckou tematikou, slávnostný banícky odev – to všetko súviselo s baníctvom a je v expozícii prezentované predovšetkým zachovanými autentickými dobovými predmetmi. „Samotné baníctvo – ťažba suroviny sa začína objavením ložiska, geologickým prieskumom, používa pri nej rôzne pracovné nástroje, potrebné sú banské mapy, svietidlá, dopravné prostriedky. Z podzemia sa často musí odstrániť spodná voda, aby sa tam dalo pracovať – človek využíva čerpacie zariadenia a na ich pohon, ako aj na pohon ďalších zariadení, ktoré používa pri ťažbe a spracovaní suroviny sú nutné energie (konská, vodná, stlačený vzduch, elektrická…). Tieto zložité aj jednoduchšie činnosti, ktoré banská práca predstavuje, sú v expozícii prezentované od najstarších archeologických nálezov až po 20. storočie.“

Návštevníci si môžu pozrieť viac ako 800 originálnych predmetov, dobové ilustrácie, historické fotografie a mapy a funkčné modely sprevádzajú návštevníka v 9 expozičných celkoch. Spolu s umelecko-historickou časťou v ďalších 5 miestnostiach získa návštevník zaujímavý obraz o baníctve a aj o tom, kam jeho vplyv zasahoval.

jedna z expozícii

Expozícia Berggericht. To je viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne platného taxonomického systému. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Kritériom členenia minerálov do príslušných tried je ich chemické zloženie a vnútorná štruktúra.

Medzi rarity expozície patria napríklad vzorka hessitu z lokality Botes v Rumunsku, stefanit a polybazit z Hodruše a farmakosiderit z Novej Bane. Expozícia sa môže pochváliť veľmi peknými ukážkami minerálov, ktoré majú na Slovensku miesto svojho prvého popisu na svete. Sú to napríklad: hodrušit z Hodruše, euchroit, libethenit a mrázekit z Ľubietovej, hauerit z Vígľašskej Huty, tetradymit zo Župkova a vashegyit zo Železníka.

„Hoci medzi verejnosťou rozšírené tvrdenie, že výskyt holubníkového (žezlového) kremeňa je takmer len výsadou Banskej Štiavnice, nie je pravdivé, relatívna hojnosť a mimoriadna kvalita vzoriek tohto typu kremeňa z banskoštiavnických rudných žíl a dutín sekundárneho kvarcitu ho zaraďuje medzi symboly Banskej Štiavnice. Nie náhodou je jeho zobrazenie aj súčasťou loga CHKO Štiavnické vrchy. Nádherné ukážky holubníkového kremeňa a ametystu sú ozdobou expozície,“ poznamenávajú na webovej stránke múzea.

mineralogická expozícia

V neposlednom rade vás isto zaujme aj štôlňa Michal – ústi v nádvorí budovy a bola adaptovaná na pivničné priestory. Ide o prekop na podložnú vetvu žily Špitáler, napájajúci sa na chodbu po žile, ktorá však už pre návštevníkov nie je sprístupnená. Spojenie s ďalšou krátkou, na povrch ústiacou chodbou vytvára priestor majúci v pôdoryse tvar podkovy. Návštevník sa môže oboznámiť a banskými vozíkmi – „huntíkmi“.

Slovenské banské múzeum predstavuje komplex 8 expozícií, zameraných na históriu slovenského baníctva a samotnej Banskej Štiavnice, ktorá bola v minulosti baníckym mesto európskeho významu.

Múzeum celkovo spravuje nasledujúce expozície:

  • Banské múzeum v prírode
  • Starý zámok
  • Nový zámok
  • Berggericht – Mineralogickú expozíciu
  • Kammerhof – Baníctvo na Slovensku
  • Galériu Jozefa Kollára
  • Dedičnú odvodňovaciu štôlňu Glanzenberg
  • Expozícia uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová

 

Informácie poskytli: Ing. M. Sombathyová a Mgr. A. Ďuricová, Slovenské banské múzeum

Ďalší zdroj informácií:

https://www.muzeumbs.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.muzeumbs.sk/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky