Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt VirtualMine sa snaží popularizovať baníctvo a lepšie možnosti využitia surovín

VEDA NA DOSAH

suroviny

Zvýšiť povedomie miestnych komunít o význame surovín a ich možnom využití pre lepší rozvoj európskych regiónov je hlavným cieľom projektu VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning – EIT KAVA (VirtualMine – ako modelovací nástroj pre vzdelávanie širšej spoločnosti). Pod patronátom ho má Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. 

Okrem toho je cieľom tohto projektu popularizovať baníctvo medzi širokou verejnosťou, najmä deťmi a študentmi, ktorí začínajú rozvíjať svoju kariéru, ako aj ukázať dôležitosť minerálov v našom modernom svete. „Hlavný dôraz by sa mal klásť na vytváranie podmienok na šírenie poznatkov o surovinách ako na kľúč k rozvoju cirkulujúcej znalostnej ekonomiky čo najefektívnejším spôsobom. Špecifické ciele sú: preukázanie príťažlivosti a rozmanitosti baníctva prostredníctvom využívania adaptovateľných a inovatívnych metód výučby, posilnenie kľúčových kompetencií u detí a študentov, ako aj praktické využitie získaných poznatkov v oblasti ťažby, tvorivosti a podnikania, ktoré patria medzi potrebné zručnosti v ich ďalšom profesionálnom živote. Tiež ide o to ukázať účastníkom projektu užitočnosť vzdelávania v oblasti vedy a možnosti využitia na dnešnom pracovnom trhu v kontexte plánovania atraktívnej kariéry, rozbití stereotypov o baníctve všeobecne uplatniteľných v spoločnosti vrátane použitia surovín,“ vysvetľujú realizátori projektu.

Záleží im tiež na prezentácii sociálneho využitia a aplikácie baníctva v každodennom živote ako modelu trvalo udržateľného rozvoja, vytvorení spolupráce medzi vedeckými a neformálnymi vzdelávacími verejnými subjektmi s cieľom zlepšiť príťažlivosť odborného vzdelávania na fakultách.

projekt VirtualMine

Projekt spája vývoj vzdelávacích modelov s vedomostnou ekonomikou. Plánované aktivity v rámci projektu prispejú k zvýšeniu úrovne tvorivosti a praktického uplatňovania vedeckých a technických poznatkov. Projekt má ukázať, že špecializácia na priemyselné aplikácie surovín môže byť trendom a výber experimentálnej vedy ako študijného odboru poskytuje šancu na atraktívnu kariéru nielen vo vedeckých jednotkách, ale aj v podnikoch pôsobiacich na základe inteligentných špecializácií.

Vzdelávací program VirtualMine rozvíja metódy na podporu mladých ľudí, aby si vybrali kariéru na banských fakultách. „Realizácia projektu posilní ďalší rozvoj neformálneho vzdelávania,“ konštatovali tvorcovia projektu.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://sites.google.com/view/virtualmine/home

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky