CVTI SR, Prednáška /

Kuchyňa neskorého stredoveku


Toto podujatie už prebehlo.

Anotácia:

Stredoveká kuchyňa nebola vôbec chudobná na suroviny. Bola pestrofarebná a požívalo sa  v nej mnoho surovín, ktoré dnes už nenájdeme a možno ani o nich nevieme. Stredovekí kuchári nepoznali veľa ingrediencií, ktoré v súčasnosti považujeme za  prirodzené a bežné. Čo vlastne jedli naši predkovia v stredoveku? Ako sa stravovala šľachta ? Ako sa stolovalo a aké mali pravidlá stolovania? Povieme si aj o tom, z akých receptov sa pripravovali pokrmy a koľko bolo zvyčajne chodov na hradných hostinách. V prednáške sa tak pokúsime pre všetkých, nielen pre gurmánov zostaviť prehľad pestrého a tradičného stredovekého jedálnička.

O prednášajúcej:

Mgr. Katarína Nádaská, PhD., vyštudovala odbor história – etnológia na FF UK v Bratislave a v tomto odbore pracuje dodnes. V roku 1997 obhájila titul PhD. Pôsobila ako vedecko – výskumná pracovníčka na FF UK, pedagogicky pôsobila na UCM v Trnave, UKF v Nitre a FF UK v Prahe. Absolvovala viacero vedeckých stáží na európskych univerzitách, napríklad na Viedenskej univerzite, Univerzite Regensburg či Jagelovskej univerzite v Krakove. Pracovala ako kurátorka a literárna historička v Múzeu mesta Bratislava aj ako odborná vedecká pracovníčka v Divadelnom ústave v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborná pracovníčka v archíve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Je autorkou a spoluautorkou množstva monografií, napríklad Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch, Dejiny slovenskej etnológie, Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre, Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska, Nová religiozita, Čerti, bosorky a iné strašidlá, Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska, V Choči je naisto čosi a Afrodiziaká v slovenskej kuchyni. Je tiež spoluautorkou 6 regionálnych monografií a série 12 etnologických filmových dokumentov o osobnostiach slovenskej etnológie, autorkou 120 vedeckých štúdií a vyše 200 popularizačných článkov. Získala ocenenie Rytier dobrej knihy (2017), je držiteľkou ceny  Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava – Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017), a udelili jej aj Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku (2018).

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.