Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Sedavý spôsob života a zdravie

VEDA NA DOSAH

Boris Bajer, lekár a výživový špecialista, v prednáške radí, ako eliminovať zdravotné riziká plynúce z nadmerného sedenia.

 

Sedavý spôsob života je fenoménom dnešnej doby, ktorý hlboko zasahuje do zdravotného stavu ľudského organizmu. Mnohí tento faktor ignorujú, pričom netušia, aký vplyv má na výskyt viacerých chorôb a porúch.

U ľudí prichádza okrem porúch metabolizmu navyše k narušeniu regulácie apetítu a nadmernej konzumácii, tým pádom aj k zvyšovaniu percenta tuku v tele. V prednáške sa dozviete, ako sedavý životný štýl vplýva na zdravie tela i mysle a ako dokážeme eliminovať viaceré riziká vhodnou úpravou výživy, zlepšením spánku, manažmentom stresu a zaradením intenzívneho i ľahkého pohybu. Dôležitým faktorom je tiež prevencia, teda aplikácia všetkých menovaných postupov skôr, ako príde k zdravotným následkom sedavého spôsobu života.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

MUDr. Boris Bajer, PhD., je vyštudovaný lekár, fyziológ a patofyziológ. Pracuje ako výživový špecialista, pedagóg dietológie a je zakladateľom certifikačného kurzu pre poradcov vo výžive Nutrition Expert.

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktoré ukončil v odbore všeobecné lekárstvo ako doktor všeobecnej medicíny. Následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (neskôr Biomedicínskom centre SAV).

Venuje sa nutričnej a športovej endokrinológii a taktiež prevencii civilizačných, metabolických a srdcovocievnych ochorení zdravou výživou, pohybom a životosprávou. Súčasťou jeho každodennej práce je aj zostavovanie nutričných plánov a návrh tréningových režimov. Ako majiteľ „performance fitness centra“ TRIAS Performance Center a nutričného centra Centra výživy sa nezameriava zďaleka len na redukciu hmotnosti, ale i na celkovú́ zmenu životného štýlu a na prípravu profesionálnych športovcov. Na propagácii správnej výživy a životného štýlu spolupracoval aj s televíziou a rozhlasom, ako aj s rozličnými printovými a online médiami. Ako výživový expert bol zároveň súčasťou multidisciplinárneho tímu lekárov bariatrickej chirurgie Fakultnej nemocnice v Trnave.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznamujeme s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky