25
Január

Veda v CENTRE: Odpad ako zisk (2018-01)

Začiatok
25. jan. 2018 17.00 hod.
Koniec
25. jan. 2018 19.00 hod.
Miesto
konferenčná miestnosť, CVTI SR, Lamačská cesta 8/A
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava
Popis

Odpad ako zisk

Hosť: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality SjF STU v Bratislave, dekan SjF STU v Bratislave
Dátum a čas: 25. január 2018 o 17.00 hod
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., je vedec, strojár ­- konštruktér a uznávaný odborník v oblasti výskumu a vývoja progresívnych  technológií zhodnocovania odpadu. Na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality na Strojníckej fakulte STU sa profesionálne venuje najmä výskumu a vývoju konštrukčných časti a uzlov strojov a technologických liniek určených na zhodnocovanie odpadov.
 
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa chceme zbaviť, alebo sa jej v súlade so zákonom musíme zbaviť. A tak sa odpadu, v zmysle zákona, najčastejšie zbavujeme pre nás tou najjednoduchšou cestou, vyhadzujeme ho na skládky. A pritom si ani neuvedomujeme, že odpad je a môže byť významným zdrojom surovín alebo energie. Zhodnocovanie organických odpadov vhodnými technológiami je cesta ako na jednej strane šetríme životné prostredie, na strane druhej môžeme získať tepelnú alebo elektrickú energiu. Jednou z týchto technológií je úprava a zhutňovanie organických odpadov do tuhých ušľachtilých biopalív, brikiet alebo peliet. Tieto sú vhodné na zakonzervovanie, skladovanie, dopravu a optimálne spaľovanie. Z biomasy, fytomasy, kalov či ďalších organických odpadov takto vieme získať produkt, z ktorého vieme získať potrebnú energiu. Náš hosť sa bude vo svojej prednáške venovať najmä technológiám briketovania a peletovania a priblíži nám niektoré zo svojich nových progresívnych  strojov a zariadení, za ktoré získal ako vynálezca približne 50 patentov a úžitkových vzorov.

 

Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

 

Stránka podujatia s (video) archívom predchádzajúcich podujatí.

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hydrológia ako veda o kolobehu vody v prírode sa zaoberá aj tvorbou a topením snehovej pokrývky.
Zistite viac