Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Poruchy správania a učenia sa. Ako môžeme našim deťom pomôcť?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku doktorky Smikovej o deťoch a poruchách správania a učenia sa? Pozrite si video.

Poruchy správania sú v našej populácii čoraz rozšírenejšie. Patrí k nim napríklad ADHD, dyslexia, dysgrafia, dyzortografia, dyskalkúlia či dyspraxia. Ako sa prejavujú? Čo môžu spôsobiť v dospelosti? Čo robiť, ak chceme v živote dieťaťa zmierniť ich dôsledky? Aj tieto otázky zodpovie doktorka Smiková vo svojej prednáške.

Nemôžu za to

Deti za poruchu správania alebo učenia sa nemôžu. Keby ste vnímali svet z ich situácie, zistili by ste, že problém snaživosťou, úsilím a odhodlaním len tak neprekonajú. „Nevedia to ovládať. Dieťa síce počuje našu inštrukciu, no nedokáže si ju zvnútorniť a povedať si, že teraz to má byť takto,“ hovorí Smiková. Za väčšinou porúch totiž stoja biochemické zmeny centrálnej nervovej sústavy.

Aby sme však neboli takí negatívni, aj takéto poruchy sa dajú v priaznivom domácom a školskom prostredí na základe odbornej diagnostiky úspešne korigovať. „Ak sa s tým nič nerobí, dieťa nemá podporu a nepodstupuje terapiu, porucha sa neodstráni,“ podotýka odborníčka.

Dá sa s nimi dohodnúť?

Ak sa s dieťaťom s poruchou chce rodič dohodnúť a pôsobiť naň výchovne, dieťa sa možno aj podvolí, dohodu s dospelým urobí, no nedokáže ju realizovať a dotiahnuť do konca. Nasledujú hnev a sankcie, čo situáciu ešte zhoršuje. Dieťa býva často v konflikte vzdorovité, pričom porucha sama o sebe neprejde a prebieha i v puberte, adolescencii a dospelosti.

Dospelí a ADHD a výber zamestnania

Dospelý človek s poruchami pozornosti by mal mať svoju dispozíciu na vedomí a zamestnanie by si mal vyberať na základe svojej diagnózy. Pomôcť mu zorientovať sa môžu aj dnes už celkom bežne dostupné poradenské služby.

V minulosti, keď sa o poruchách, ako sú ADHD a ďalšie, toľko nehovorilo, putovali takíto ľudia zo zamestnania do zamestnania, pretože často robili chyby a neplnili svoje úlohy podľa očakávaní zamestnávateľa.

Keď sa kedysi dávala do občianskeho preukazu pečiatka, kde človek pracuje, mali títo ľudia občianske pečiatkami doslova zaplnené. Považovali ich za zaháľačov, lebo prechádzali z práce do práce a zakaždým neuspeli, pretože nedokázali plniť úlohy. Nevedeli, že majú poruchu pozornosti, a dookola vyčerpaní hľadali prácu, v ktorej by sa mohli uplatniť.

Väznice plné ľudí s poruchami správania

Pre poruchu správania nie sú ľudia obvykle druhými akceptovaní. Nedokážu sa totiž na druhých naladiť a prispôsobiť sa, druhým sú nepríjemní a považujú ich za otravných. Na samotnú poruchu sa preto môžu postupom času nabaľovať aj psychické problémy a ak sa človek dostane do zlej partie, môže sa z neho ľahšie stať kriminálnik. „Nie každý, kto má napríklad ADHD, samozrejme, skončí v base, ale u klientov nápravnovýchovných zariadení býva táto diagnóza často spätne potvrdená,“ hovorí Smiková.

Aké sú možnosti detekcie a korigovania porúch správania a učenia sa? Pomáhajú pri týchto poruchách tréning, lieky a podporné opatrenia? Tieto a ďalšie cenné informácie na vás čakajú vo videu.

O prednášajúcej

PhDr. Eva Smiková, PhD., vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje vedeckovýskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie rizikového správania, agresivity, šikanovania a kyberšikanovania. Má na starosti metodické usmerňovanie v systéme výchovného poradenstva a prevencie aj v špeciálnych výchovných zariadeniach. Tvorí expertízy, usmernenia a odporúčania pre odborné činnosti v oblasti psychológie pre ministerstvá, školy a školské zariadenia. Je lektorkou výcvikov zameraných na rozvoj sociálno-psychologických kompetencií. Jej ďalšími odbornými činnosťami sú: poradenstvo pre deti a rodičov, supervízia, znalecká činnosť pre súdy a políciu, prednášková a publikačná činnosť, vystúpenia v rozhlase a televízii.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky