1
Február

výzva Vedec roka 2016

Začiatok
01. feb. 2017
Koniec
15. mar. 2017
Miesto
celá SR
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Centrum vedecko-technických informácií SR
Spoluorganizátori
MŠVVaŠ SR, Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Popis

Centrum vedecko-technických informácií SR ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú jubilejný 20. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

 

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov za prínosy ich vedeckého bádania.

 

Ocenenia za rok 2016 budú udelené v piatich kategóriách:

  1. Vedec roka SR: ocenenie získava vedec, ktorého  výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  2. Vedkyňa roka SR: ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka".
  3. Osobnosť roka v oblasti technológií: ocenený bude výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“.
  4. Osobnosť roka v programoch EÚ: ocenený vedec ─ výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol  v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ.
  5. Mladá osobnosť vedy: ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov ─ za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku.

Nominácie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 15. marca 2017 e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude 16. mája 2017.

Tlačová správa

Viac informácií

Súvisiace:

Hore
FVF 2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tatranské plesá sú citlivým ekosystémom, domovom mnohých drobných živočíšnych druhov.
Zistite viac