591 Výsledkov vyhľadávania: "ochrana"

Od lineárneho k obehovému hospodárstvu, to je projekt MOVECO

Podporovať prechod na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Dunajského regiónu je cieľom európskeho projektu MOVECO (Mobilising Institutional Learning...

| VEDA NA DOSAH

Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej,...

| VEDA NA DOSAH

Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy

Vytvoriť sieť odborníkov a tímov z viacerých vedných disciplín s úlohou identifikovať najvhodnejšie, štandardne využiteľné genetické nástroje a eko-genetické indexy pre rutinné využitie v hodnotení...

| VEDA NA DOSAH

Zaberá rýchlejšie a bez nežiadúcich účinkov

Imunita organizmu a ochrana pri infekciách – tieto témy zamestnávali počas uplynulých mesiacov dvoch študentov z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Lucia...

| Monika Tináková

Európska komisia navrhuje zmeny na ochranu pracovných podmienok

Svet práce sa rýchlo premieňa v dôsledku rastúceho počtu neštandardných pracovných miest a zmlúv. To znamená, že čoraz viac ľuďom...

| VEDA NA DOSAH

Pôdne mikroorganizmy ako indikátory kvality pôd

Pôda ako náš najheterogénnejší, konečný a neobnoviteľný systém mení svoje vlastnosti v čase a priestore tak, ako žiaden iný ekosystém....

| VEDA NA DOSAH

Životné prostredie a jeho budúcnosť v EÚ

Dnešný vplyv ľudí na životné prostredie má veľký význam pre budúce generácie. Životné prostredie zo svojej podstaty nepozná politické, právne...

| VEDA NA DOSAH

Bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby v EÚ

V blízkej budúcnosti na uskutočnenie platby vo väčšine prípadov už nebude stačiť len poskytnutie hesla alebo údaje uvedené na kreditnej karte....

| VEDA NA DOSAH

Nové potraviny

Nové potraviny sú potraviny alebo potravinové zložky, ktoré sa pred májom 1997 konzumovali v Európskej únii (EÚ) len zriedkavo alebo...

| VEDA NA DOSAH

Trenčín nielen ako mesto módy, ale aj ako európske centrum skla

Mesto Trenčín sa mnohým z nás spája s módou a módnym priemyslom. Ide ale len o jednu z oblastí, ktorou je toto mesto...

| VEDA NA DOSAH