Prednáška /

Bratislavská vedecká cukráreň: Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy, škodcovia alebo pomocníci? (2018-05)


Toto podujatie už prebehlo.

Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy, škodcovia alebo pomocníci

 

Pangallo.jpgPrednáša: Dr. Domenico Pangallo, DrSc.,
vedúci Laboratória environmentálnej a potravinovej mikrobiológie Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave
 
Dátum a čas: 22. 5. 2018 (utorok) o 9.00 hod. v CVTI SR
Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí.

 

Mikroorganizmy sa nachádzajú všade na našej planéte a sú schopné kolonizovať rozmanité prostredia. Medzi nimi sú aj mikroorganizmy, ktoré sú pre nás veľmi nebezpečné a nazývame ich patogény. „Patogénne“ mikroorganizmy sú okrem iného prítomné na rôznych objektoch nášho kultúrneho dedičstva (maľby, knihy, pergameny, kamenné sochy, stavebný materiál, drevo, textílie, fotografie, syntetické polyméry a iné). Na týchto predmetoch môžu vytvárať komplexné komunity (zahrňujúc baktérie, plesne, archaea), ktoré degradujú tieto materiály a tým pádom aj našu minulosť a históriu. V našej práci študujeme tieto mikrobiálne komunity pomocou kombinácie metód mikrobiológie a molekulárnej biológie a biodegradačných testov a dúfame, že nájdeme vhodné „eco- friendly“ stratégie pre ochranu nášho cenného a krehkého kultúrneho vlastníctva.
 
Charakter vedeckej kariéry Dr. Pangalla sa dá sumarizovať ako ochrana našich tradícií pomocou analýz rozmanitých mikrobiologických agensov zodpovedných za kvalitu potravín a deterioráciu kultúrneho dedičstva. Práce Dr. Pangalla sú zamerané na štúdie mikrobiologických aktérov zahrnutých v procesoch „starovekej” fermentácie vyúsťujúcej do potešenia z nezabudnuteľných chutí a zachovanie a ochrana našich poznatkov a vedomostí (uložených v historických knihách, pergamenoch a dokumentoch), spomienok (zaznamenaných v podobe fotografií a kinematografických filmoch) a krásy (reprezentovanej rozmanitými umeleckými predmetmi). Hlavným prínosom Dr. Pangalla je vytvorenie prvého laboratória na Slovensku, ktorého poslaním je analyzovať mikrobiálne komunity zodpovedné za biodeterioráciu kultúrneho dedičstva.

 

Prihláška

Stránka podujatia s archívom predchádzajúcich podujatí