Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci majú šancu ukázať výsledky svojej práce

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: letectvo; Pixabay.com /FrankWinkler/

Mladí vedci a výskumní pracovníci v oblasti letectva majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce na Medzinárodnej vedeckej konferencii pre študentov – doktorandov. V poradí už 7. ročník sa koná v dňoch 30. – 31. mája 2018 v Učebno-výcvikovom zariadení Herľany.

Hlavným cieľom konferencie je poskytnúť medzinárodné fórum pre študentov doktorandského štúdia, aby sa tak mohli podeliť s ostatnými o ich výskumné poznatky a praktické skúsenosti. Zámerom je pripraviť miesto stretnutia, kde účastníci môžu nájsť nové výskumné nápady a postupy pre svoju súčasnú a budúcu výskumnú činnosť.

Talentovaných študentov – doktorandov, mladých vedcov a výskumných pracovníkov pozýva na toto podujatie Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach a vyzýva ich, aby predložili svoje príspevky s výsledkami získanými v oblasti ich výskumu. Konferencia je organizovaná pod záštitou Dr.h.c. doc. Ing. Stanislava Szaba, PhD., MBA, LL.M., dekana Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Je venovaná rôznym výskumným témam z leteckej dopravy, ekonomickým aspektom každodenných operácií, manažmentu leteckej prevádzky, bezpečnosti a ochrany letectva, leteckým technológiám, bezpilotným leteckým systémom, ľudským faktorom a ergonómii v letectve.

Konferencia bude rozdelená do nasledujúcich sekcií:

  • Manažment a ekonomika leteckej dopravy
  • Bezpečnostná ochrana a bezpečnosť leteckej prevádzky
  • Letecké technológie a bezpilotné letecké prostriedky

Príspevky predložené na konferenciu by nemali byť zverejnené inde a nesmú byť predmetom výskumu alebo predložené na preskúmanie na inom mieste počas konania konferencie. Všetky príspevky musia byť napísané v anglickom alebo slovenskom jazyku a v čase predloženia musia byť v súlade s pravidlami predkladania príspevkov.

Autori sa musia zaručiť, že ich diela sú originálne a neobsahujú žiadny obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje akékoľvek vlastnícke právo alebo akékoľvek autorské právo.

 

Zdroj informácií:

https://iscds.lf.tuke.sk/#for-authors

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /FrankWinkler/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky