618 Výsledkov vyhľadávania: "ochrana"

Marek Semelbauer: Aby sme mohli prírodu chrániť, potrebujeme ju dobre poznať

Rozhovor s Mgr. Marekom Semelbauerom, PhD., z Ústavu zoológie SAV v Bratislave Marek Semelbauer (1984) pochádza z Trnavy. V rokoch 2006 – 2008...

| Marta Bartošovičová

EÚ je za efektívnejšie odstraňovanie nezákonného internetového obsahu

Komisia vo svojom oznámení zo septembra 2017 týkajúcom sa boja proti nezákonnému internetovému obsahu prisľúbila, že bude monitorovať pokrok v...

| VEDA NA DOSAH

Európska komisia vydala správu o rodovej rovnosti 2018

Rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou Európskej únie, ktorá bola zakotvená v zmluve od samého začiatku, keďže Rímska...

| VEDA NA DOSAH
29Mar 2018
Prednáška |

Veda v CENTRE: Stredozemné a Červené more… (2018-03)

Stredozemné a Červené more - Stretnutie dvoch vodných svetov Hosť: Dr. Robert Hofrichter zoológ, morský biológ, cestovateľ, spisovateľ a fotografDátum a...

Chladno, chladnejšie, sneh…

Hydrológia ako veda o kolobehu vody v prírode sa zaoberá aj tvorbou a topením snehovej pokrývky. Dôležitým dôvodom na meranie snehu je protipovodňová...

| VEDA NA DOSAH

Ako zachovať druhovú rozmanitosť lesov Slovenska?

Ľudstvo svojim intenzívnym a nešetrným využívaním prírodných zdrojov zásadným spôsobom mení životné prostredie organizmov, ale aj človeka. V dôsledku ľudskej...

| VEDA NA DOSAH
28Feb 2018
Prednáška |

Bratislavská vedecká cukráreň: Fenomén čistých autoskiel … (2018-03)

Fenomén čistých autoskiel, alebo kam sa vyparila lietajúca háveď? Prednáša: Mgr. Marek Semelbauer, PhD. z Ústavu zoológie SAV Dátum a čas: 20....

časopis QUARK – marec 2018

Čo nájdete v marcovom Quarku 2018

Hlavnou témou marcového čísla Quarku je sneh. Sneh sa od svojho vzniku až do roztopenia stále mení. Odborníci hovoria, že...

| VEDA NA DOSAH

Budeme môcť dôverovať vode z vodovodu?

Voda je život. Je predpokladom života ľudí, zvierat a rastlín a je aj nepostrádateľným zdrojom aj pre hospodárstvo. Zásadnú úlohu zohráva...

| VEDA NA DOSAH

Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí

Výmena teoretických poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľských subjektoch, z problematiky ochrany osôb a majetku, problematiky...

| VEDA NA DOSAH