Biológia

Distribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska

Rozsievky (lat. Diatomaceae) sú mikroskopické riasy s kremitou schránkou vyskytujúce sa vo všetkých vodných prostrediach. Sú relatívne mladou evolučnou skupinou, ktorá...

| VEDA NA DOSAH

Búranie steny diagnostiky pomocou sliny

Crohnova choroba predstavuje celoživotné zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť akúkoľvek časť tráviaceho traktu. Najčastejšie nastupuje u mladých dospelých, avšak môže nastať...

| VEDA NA DOSAH

V Prahe sa zišli svetoví odborníci na rastlinné hormóny

Začiatkom júla sa v Prahe zišli už desiatykrát vedci, ktorí skúmajú rastlinné hormóny, predovšetkým dve kľúčové skupiny – auxiny a cytokininy....

| VEDA NA DOSAH

Vedcom z Prešovskej univerzity sa podarilo vyšľachtiť výnimočnú odrodu rumančeka kamilkového

Vedcom z Prešovskej univerzity v Prešove sa podarilo vyšľachtiť novú, ojedinelú odrodu rumančeka kamilkového (Matricariarecutita L.) s názvom Lianka. Proces šľachtenia,...

| VEDA NA DOSAH

Rúcanie múru sledovania pohybu buniek v embryogenéze

Štúdium genetiky, vážnych chorôb či vývoj liekov sú dnes stále dôležitejšie. Veľký prínos v tejto oblasti výskumu prichádza zo štúdia embryí...

| VEDA NA DOSAH

Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy – škodcovia alebo pomocníci?

Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie v Ústave molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied sa zaoberá potravinovým a historickým kultúrnym dedičstvom. Vedúcim laboratória...

| Marta Bartošovičová

Kde všade nájdeme DNA v našom tele?

Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je jednou z najväčších molekúl v našich bunkách. Pozostáva z troch miliárd písmeniek, nukleotidov, a v jadrách...

| VEDA NA DOSAH

Molekula RNA – najprv nedoceňovaná, neskôr konečne uznávaná

Ribonukleová kyselina (RNA – z angl. ribonucleic acid) bola v minulosti vedeckou obcou značne podceňovaná „vďaka“ tomu, že mnohé z jej funkcií...

| Eva Miadoková

Búranie múru nukleových kyselín v moči

O moči si väčšina ľudí myslí, že je iba splodinou metabolizmu, ale táto telesná tekutina má veľa potenciálu. „Odber krvi...

| VEDA NA DOSAH

Video: Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy – škodcovia alebo pomocníci?

Mikroorganizmy sa nachádzajú kdekoľvek na našej planéte a sú schopné kolonizovať rozmanité prostredia. Medzi nimi sú aj mikroorganizmy, ktoré sú pre...

| VEDA NA DOSAH