Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Molekulárna charakterizácia a vývoj mäsožravej rosičky okrúhlolistej

VEDA NA DOSAH

Drosera anglica

V bunkovom delení a prestavbe bunkovej steny zohráva v prípade mäsožravých rastlín dôležitú úlohu gén β-1,3-glukanáza, avšak rozdielna evolúcia rozšírila svoju úlohu v ochrane týchto rastlín proti stresu. Keďže dostupné sekvencie génov z mäsožravých rastlín sú zriedkavé, vedcom sa podarilo izolovať glukanázový gén z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) pomocou genómu.

„Výpočtové predpovede rozpoznali typické génové znaky a proteínové motívy opísané pre iné rastlinné β-1,3-glukanázy,“ uvádza kolektív autorov Jaroslav Michalko, Tanya Renner, Patrik Mészáros, Peter Socha, Jana Moravčíková, Alžbeta Blehová, Jana Libantová, Zuzana Polóniová a Ildikó Matušíková v rámci ich práce Molekulárna charakterizácia a vývoj mäsožravej rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.).

Ich hlavný záver znie, že gén β-l, 3-glukanáza, izolovaný z rosičky okrúhlolistej je aktívny v listoch a koreňoch, ale nie v tráviacich žľazách. Analýzy naznačujú jeho funkciu v klíčení.

„Fylogenetické rekonštrukcie predpovedajú silnú podporu vývojovej príbuznosti k β-1,3-glukanázam triedy V vrátane homológov, ktoré sú aktívne v pascách príbuzných mäsožravých druhov. Tento gén je vyjadrený vo vegetatívnych tkanivách rosičky okrúhlolistej, ale nie v kvetoch a tráviacich žľazách a kóduje funkčný enzým, ak je exprimovaný v transgénnom tabaku. Podrobná analýza predpokladaného promótora naznačuje, že táto glukanáza hrá vývojovú úlohu. V priebehu transgénneho klíčenia semien bola pozorovaná špecifická časopriestorová aktivita,“ konštatovali vedci.

Neskôr, počas rastu bol podľa nich promótor rosičky okrúhlolistej aktívny v marginálnych a sub-marginálnych oblastiach apikálnych pravých listových meristémov mladých tabakových rastlín. „Tieto výsledky naznačujú, že izolovaný glukanázový gén je regulovaný endogénne, možno auxínom. Toto je prvá správa o štúdii génu rosičky okrúhlolistej,“ uzavreli autori štúdie Molekulárna charakterizácia a vývoj mäsožravej rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.).

 

Informácie poskytla: Ildikó Matušíková, Katedra ekochémie a rádiológie, Univerzita sv. Cyrila a  Metoda v Trnave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: http://masozravky.wbl.sk/drosera.html

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky