Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka z EÚ aj pre tento rok

VEDA NA DOSAH

Poster: Podpora konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka  z EÚ

S novým školským rokom sa v školách v zapojených krajinách EÚ znovu začína program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka. Na ovocie a zeleninu Slovensko dostane z EÚ 201. 850. 291 EUR a na mlieko 1. 020. 425 EUR.

Súčasťou školského programu EÚ, ktorého cieľom je podporovať zdravé stravovacie návyky detí, bude distribúcia ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, ako aj osobitné vzdelávacie programy, ktoré majú zvýšiť informovanosť žiakov o dôležitosti správnej výživy a vysvetliť im, ako sa vyrábajú potraviny.

Vďaka čoraz vyššiemu počtu zúčastnených škôl malo v školskom roku 2017/2018 z tejto iniciatívy v oblasti zdravého stravovania osoh už viac ako 30 miliónov detí v celej Európskej únii.

infografika k podpore ovocia, zeleniny a mlieka

V rámci tohto programu sa každý školský rok vyhradí 150 miliónov EUR na ovocie a zeleninu a 100 miliónov EUR na mlieko a iné mliečne výrobky. Účasť na programe je síce dobrovoľná, no zapojiť sa rozhodli (či už do celého programu alebo len jeho časti) všetky členské štáty EÚ. Národné prídely pre všetkých 28 členských štátov, ktoré sa do programu zapoja v školskom roku 2018 – 19, boli schválené a prijaté Európskou komisiou v marci 2018. Členské štáty majú možnosť financovať tento program nielen z prostriedkov EÚ, ale aj z prostriedkov vlastnej pomoci.

Zistilo sa, že konzumácia najmä čerstvého ovocia a zeleniny a konzumného mlieka má klesajúcu tendenciu. Preto je vhodné zamerať distribúciu v rámci školských programov prednostne na tieto výrobky. To by pomohlo znížiť organizačnú záťaž v školách a zvýšiť pri obmedzenom rozpočte vplyv distribúcie, ktorá by bola v súlade so súčasnou praxou, keďže tieto výrobky sú distribuované najčastejšie. S cieľom riadiť sa výživovými odporúčaniami týkajúcimi sa absorpcie vápnika a podporovať spotrebu špecifických výrobkov alebo reagovať na špecifické výživové potreby detí na ich území a vzhľadom na rastúce problémy spojené s intoleranciou laktózy v mlieku by však členské štáty mali mať možnosť, pod podmienkou že už distribuujú konzumné mlieko a jeho obdoby bez laktózy, distribuovať ďalšie mliečne výrobky bez pridaných príchutí, ovocia, orieškov alebo kakaa, ako sú jogurty a syry, ktoré majú prospešný vplyv na zdravie detí. Okrem toho by sa malo vynaložiť úsilie na zabezpečenie distribúcie miestnych a regionálnych produktov. V prípade že to členské štáty považujú za potrebné pre dosiahnutie cieľov školského programu a cieľov stanovených v ich stratégiách, by mali členské štáty povoliť doplniť distribúciu vyššie uvedených výrobkov o určité ďalšie mliečne výrobky a nápoje na základe mlieka.

Výber distribuovaných produktov rešpektuje zdravotné a environmentálne hľadiská, sezónnosť, rôznorodosť a dostupnosť. Členské štáty môžu podporiť nákup miestnych alebo regionálnych produktov, ekologické výrobky, krátke dodávateľské reťazce, environmentálne prínosy a systémy kvality pre poľnohospodárske výrobky.

S distribúciou ovocia, zeleniny a mlieka sa spájajú aj rôzne vzdelávacie aktivity pre školopovinné deti. Takmer všetky krajiny zriadili výbory, v ktorých sú zastúpené orgány a zainteresované strany zo sektorov poľnohospodárstva, zdravotníctva a školstva. Viaceré z nich sa stretli v priebehu školského roka, aby dohliadli na tieto činnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

Viac informácií:

Program EÚ zameraný na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách

Výukové materiály pre deti v oblasti výživy a poľnohospodárstva v Európe

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky