Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Letná škola Viva La Science aj o pive či imunológii

VEDA NA DOSAH

Letná škola Viva La Science

Workshopom o pive s Ing. Štefanom Drábom, PhD. z Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý je pivným špecialistom, odštartoval prvý deň Letnej školy Viva la Science. Ide o intenzívnu mesačnú letnú školu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre určenú pre vysokoškolských študentov biológie a biotechnológií. Škola bola zložená z prednášok a diskusií so špičkovými slovenskými akademikmi a vedcami, workshopov, seminárov zameraných na akademické písanie a prezentovanie, ako aj miniprojektov, kde účastníci spoznali experimentovanie od A po Z.

Letná škola sa konala v auguste 2018. Počas 28 augustových dní prišlo na pôdu Letnej školy 32 expertov z oblasti biológie a biotechnológií. Prvý deň nasledovala prednáška s prof. Norbertom Lukáčom, prodekanom FBP a profesorom Katedry fyziológie živočíchov FBP SPU, ktorý účastníkov previedol svetom imunológie. Ten je presvedčený, že poznanie funkčnosti živočíšnych systémov je aj v súčasnosti veľká neznáma. „Pochopenie mnohých vnútrobunkových a medzibunkových interakcií v závislosti od prítomnosti nevyhnutných zlúčenín a ich súťaženie s toxickými látkami je pre mňa a môj tím prioritou. Objasnenie samotných mechanizmov aktivácie poškodenia buniek a vzniku patologického procesu alebo samoničiaceho procesu buniek je pre nás veľkou výzvou. Tieto procesy pozorujeme na vzniknutých alternáciách funkčnosti reprodukčného systému samcov,“ uviedol na otázku, ako by charakterizoval svoje odborné vedecké zameranie.

Medzi účastníkov Letnej školy Viva la Science zavítala aj Dr. Ing. Miroslava Požgajová z Výsumného centra Agrobiotech SPU, ktorá je jednou z najcitovanejších osobností slovenskej vedy. Svoje vystúpenie venovala problematike trombocytov, genetike a vedeckým publikáciám z inej planéty. Mladí študenti sa počas prvého týždňa dozvedeli veľa aj o krvných doštičkách, odštartované boli mnohé miniprojekty; medzi nimi odhaľovanie tajomstiev lunazínu, práca s ICP MS či čítanie DNA, ale aj štúdium zdraviu prospešných látok v potravinách alebo zoznámenie sa s endotelovými bunkami.

************************************************

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://sites.google.com/view/vivalascience/domovská-stránka

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky