Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

„Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /potraviny/; zdroj: Pixabay.com

Študenti, doktorandi, ale aj ostatní mladí vedeckí pracovníci, máte možnosť zapojiť sa do súťaže o najlepší príspevok v rámci XI. vedeckej konferencie „Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. – 22. 11. 2018 v Agroinštitúte Nitra. Termín pre zaslanie príspevku je do 15. 10. 2018.

Cieľom konferencie je prezentovať najnovšie trendy, ktoré sa týkajú všetkých oblastí celého potravinového reťazca, od zdravia rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat (welfare), cez potravinárske produkty až po zdravie zvierat.

Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. „Našim cieľom je každoročne sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky,“ uvádzajú organizátori.

Pred konferenciou bude všetkým prihláseným účastníkom e-mailom zaslaný elektronický zborník príspevkov, vďaka čomu budú mať všetci možnosť prehliadnuť si príspevky vopred. Na mieste konania konferencie dostane pri registrácii každý účastník hlasovací lístok, ktorým bude môcť podporiť najzaujímavejší príspevok.

Vyplnené hlasovacie lístky bude možné odovzdávať len počas trvania konferencie, a to na mieste na tom určenom (vyznačené miesto na registračnom pulte). Vyhodnotenie súťaže prebehne pri uzatváraní konferencie. Prezentujúci autor príspevku, ktorý získa najviac hlasov, bude odmenený zaujímavou cenou priamo na konferencii.

Konferenciu organizuje Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Termín na zaslanie prezentácií a posterov je do 12. 11. 2018

 

Zdroj informácií: 

http://www.fbp.uniag.sk

https://www.facebook.com/NKBEFSASR/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky