Ekonómia

Vyše 2 miliardy eur na podporu investícií do rizikového kapitálu v európskych startupoch

V Európe je veľa talentovaných, špičkových výskumníkov a skúsených podnikateľov, ktorí by mohli svoje schopnosti využiť ešte viac a pretaviť...

| Marta Bartošovičová

Komisia chce zlacniť cezhraničné platby v eurách v celej EÚ

Podľa súčasných pravidiel je jedno, či obyvatelia eurozóny alebo podniky z nej uskutočňujú transakcie v eurách vo vlastnej krajine alebo...

| Marta Bartošovičová

Študenti PEVŠ sa zaoberali otázkou: Ako bude vyzerať Slovensko v roku 2030?

Pravidelné spracovanie strategických scenárov o budúcom vývoji svojej krajiny robia členské krajiny Európskej únie pravidelne. Pre Slovensko sa o to v...

| VEDA NA DOSAH

Projekt FIRSTRUN je v záverečnej fáze

Preskúmať potrebu koordinácie fiškálnej politiky v EÚ, posúdiť koherentnosť nedávnych reforiem v rámci správy ekonomických záležitostí a identifikovať reformy slúžiace...

| VEDA NA DOSAH

Ako u žiakov počas vyučovania rozvíjať manažérske zručnosti?

Pojem „manažér“ v sebe zahŕňa rôzne zručnosti a nielen niekoho, kto riadi ľudí. Poznanie a ovládanie manažérskych zručností môže mladým ľuďom priniesť mnoho...

| VEDA NA DOSAH

Ak Slovensko nahradí uhlie geotermálnou energiou, ušetrí 2,7 miliardy eur

Štúdia z dielne Európskej komisie tvrdí, že na slovenskom uhoľnom priemysle je závislých 7 000 pracovných miest. Hornonitrianske bane doteraz hovorili o 11 000....

| Marta Bartošovičová

Únia rozhoduje o svojich budúcich financiách po roku 2020

Každých sedem rokov Únia rozhoduje o svojich budúcich financiách. Je to čas, aby sa lídri finančne zaviazali k rozhodnutiu akú Úniu...

| VEDA NA DOSAH

Poznáme výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS

Jedna diplomová a dve dizertačné práce boli ocenené v rámci súťaže Národnej banky Slovenska (NBS). Guvernér NBS Jozef Makúch udelil prvú cenu...

| VEDA NA DOSAH

Prešovskému regiónu pomôže Európska komisia

Politika súdržnosti zohráva dôležitú úlohu vo všetkých zaostávajúcich regiónoch a chce zabezpečiť, aby žiaden región v Európskej únii nezaostával. Nie je to...

| VEDA NA DOSAH

Od lineárneho k obehovému hospodárstvu, to je projekt MOVECO

Podporovať prechod na obehové hospodárstvo, resp. cirkulárnu ekonomiku v krajinách Dunajského regiónu je cieľom európskeho projektu MOVECO (Mobilising Institutional Learning...

| VEDA NA DOSAH