Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Digitálna publikácia: Štatistický portrét európskeho hospodárstva od začiatku tisícročia

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie Štatistický portrét európskeho hospodárstva od začiatku tisícročia

Od začiatku tisícročia je európske hospodárstvo stále vo vývoji a štatistiky nám môžu pomôcť lepšie vnímať tieto štrukturálne zmeny. Predkladaná digitálna publikácia Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia – štatistický portrét má za cieľ ukázať, ako sa hlavné črty hospodárstva Európskej únie a jej členských štátov od roku 2000 rozvíjali, a to prostredníctvom širokého spektra štatistických údajov, ktoré poskytujú údaje z mikro- a z makroekonomického hľadiska.

Publikácia je rozdelená do štyroch častí zameraných na konkrétne oblasti:

Celé hospodárstvo: publikácia začína s hlavnými charakteristikami celej ekonomiky tým, že ukazuje dlhodobé trendy v oblasti HDP, investícií a spotreby, obchodu, inflácie, nezamestnanosti, zamestnanosti, … Vyberáme: V rokoch 2000 a 2017 ceny v EÚ celkovo vzrástli o 36 %. Najvyššie prírastky zaznamenali alkoholické nápoje a tabak, ako aj vzdelávanie, kde ceny vzrástli o viac ako 90 %. Bývanie, voda, elektrina a plyn, ako aj reštaurácie a hotely nasledovali s rastom viac ako 55 %. Ceny za odevy a obuv zostali takmer stabilné, zatiaľ čo ceny za komunikáciu klesli o viac ako 20 %.

Pozrite si obrázok týkajúci sa Slovenska

Price change 200 - 2017

  • Domácnosti: táto kapitola informuje o hlavnom vývoji príjmov a výdavkov domácností. Napríklad môžete vidieť, kde sa váš príjem nachádza v porovnaní s inými vo vašej krajine! Ukazuje tiež, koľko domácností vynakladá na rôzne tovary a služby a ako sa vyvinuli úspory a dlhy domácnosti. Napríklad na Slovensku najviac peňazí vynaložila domácnosť, v r. 2016 na bývanie, vodu, elektrinu a plyn 24, 4 %, a potom na jedlo 17,8 %. Najmenej výdavkov bolo na vzdelávanie 1,6 % a zdravie 2,6 %.
  • Podniky: v tejto časti sa uvádza demografia podnikov v hospodárstve. Zobrazuje tiež vývoj investícií, dlhu a ziskovosti podnikov. Okrem toho obsahuje časť venovanú bankám.
  • Vláda: táto kapitola predstavuje vývoj vládnych výdavkov a príjmov, verejný deficit a dlh. Ukazuje tiež miesto vládneho sektora v ekonomike z hľadiska zamestnanosti.

Príklad priemerných mesačných zárobkov na Slovensku podľa aktivít (rok 2014)

Príklad priemerných mesačných zárobkov

V rámci publikácie sú stručné opisy hlavných zistení doplnené o interaktívne vizualizácie, kde môžete porovnať svoju krajinu s inými krajinami. Táto publikácia je zameraná na tých, ktorí by chceli ľahko a interaktívne získať prehľad o ekonomických trendoch v EÚ od roku 2000. Tam, kde sú k dispozícii, sú zahrnuté aj údaje o krajinách EZVO. Pre tých, ktorí by chceli získať hlbší pohľad, sú odkazy na databázu Eurostatu.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

The European economy since the start of the millennium: A statistical portrait (2018 edition)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky