Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zoznámte sa s projektom Deety, ponúkajúcom riešenie pre sociálne siete

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /technológie/; zdroj: Pixabay.com

O optimalizáciu spracovania mediálneho obsahu pre sociálne siete sa snaží projekt Deety. Ako vysvetľuje jeho tvorca Peter Král, Deety ponúka zákazníkom riešenie obsahu pre sociálne siete a rôzne typy biznisu.

„Produkt je navrhnutý tak, aby vedel uspokojiť potrebu rýchlej odozvy za prijateľnú cenu. Medzi potenciálnych zákazníkov patria fyzické osoby (person), influenceri (Instagram, Youtube, FB…), blogeri a malé a stredné podniky.“ Projekt patrí medzi účastníkov programu Playpark, ktorí boli aktuálne vybraní do 2. tréningovej periódy.

Ako vlastne vznikol tento nápad? Jeho tvorca približuje, že sa tak stalo na základe vlastnej skúsenosti s úpravou obsahu pre sociálne siete. „Uvedomil som si, že akokoľvek sa snažím, neviem upraviť na smartphone fotografiu tak, aby dosahovala vyššiu kvalitu. Začal som zisťovať, aké mám možnosti, aké sú ponúkané riešenia a nebol som spokojný s tým, čo sa ponúka. Potom ma napadlo, akoby sa to dalo spraviť.“

Peter Král chce priniesť na trh riešenie, ktoré bude ponúkať úpravu obsahu pre sociálne siete s okamžitou odozvou a za prijateľné ceny, a aby tento druh služby bol dostupný širšej verejnosti a malým a stredným podnikom.

Keďže z analýz trhu a zákazníckych potrieb vyplynulo, že najlepší spôsob bude postupné etablovanie produktu na trh, bude sa produkt rozvíjať postupne. Ako vstupné trhy boli vybraté Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, ale aj Slovensko a Česko, ako vstupná platforma Instagram a ako IT riešenie bude webová stránka, kde bude celá komunikácia prebiehať. „Zamestnanecké zdroje sa budú riešiť cez zdieľanú ekonomiku, v počiatočnej fáze zo Slovenska, Česka a Poľska. Neskôr bude nasledovať pridanie nových trhov, vytvorenie mobilnej aplikácie pre IOS a Android, rozšírenie na ostatné sociálne siete a zamestnanecké zdroje z celého sveta.“

Návrh produktu, návrh a vytvorenie webovej stránky, nábor zamestnancov, návrh a vytvorenie marketingovej stratégie, spustenie projektu, tak popisuje Peter Král jednotlivé fázy postupu v rámci realizácie projektu, pričom očakávaným výsledkom má byť globálne fungujúca služba.

Neodmysliteľným je prínos pre verejnosť: Jednoduchšia komunikácia s profesionálmi a cenovo dostupná služba.

*********************************************

Frekventanti 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Druhá tréningová perióda v tomto medzinárodnom programe trvá 6 mesiacov, zapojení tiež získavajú možnosť účasti na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

 

Informácie poskytol: Peter Král

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR   

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky