Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Významná spolupráca EÚ a Japonska

VEDA NA DOSAH

EU- Japan Agreement Zdroj: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

Dňa 17. júla sa v Tokiu uskutočnil 25. samit EÚ a Japonska, na ktorom vedúci predstavitelia podpísali dve prelomové dohody – dohodu o strategickom partnerstve a dohodu o hospodárskom partnerstve, ktoré výrazne posilnia obojstranné vzťahy. Súčasťou dohôd je aj vytvorenie najväčšieho priestoru pre bezpečné toky údajov na svete.

Európsku úniu na samite zastupovali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Japonsko zastupoval premiér Šinzó Abe. Zúčastnil sa aj podpredseda Európskej komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

Podpis dohody na 25. summite EÚ a Japonska

Dohody s Japonskom

Európska únia a Japonsko podpísali dohodu o hospodárskom partnerstve

Táto obchodná dohoda je doteraz najväčšou dohodou dojednanou EÚ a povedie k vytvoreniu zóny otvoreného obchodu, ktorá bude pokrývať viac než 600 miliónov ľudí.

Na základe tejto dohody sa zruší veľká väčšina ciel v hodnote 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok týkajúcich sa napríklad automobilov. Zároveň sa ňou otvorí japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov pre vývoz kľúčových poľnohospodárskych výrobkov z EÚ a rozšíria sa aj možnosti vývozu z EÚ v celom rade ďalších odvetví.

Táto dohoda o hospodárskom partnerstve posilní spoluprácu medzi Európou a Japonskom v mnohých oblastiach. Obe strany v nej opätovne potvrdili spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do nej zahrnuli konkrétny záväzok Parížskej dohody o zmene klímy.

Infografika o spolupráci EÚ a Japonska

Európska únia a Japonsko sa dohodli aj na vytvorení najväčšieho priestoru pre bezpečné toky údajov na svete

Touto dohodou o vzájomnom uznaní sa vytvorí najväčší priestor pre bezpečné prenosy údajov na svete založený na vysokej úrovni ochrany osobných údajov. Európania budú pri prenose svojich údajov do Japonska profitovať z ich silnej ochrany, ktorá je v súlade s normami EÚ v tejto oblasti. Touto dohodou sa takisto doplní dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, pričom európske spoločnosti budú profitovať z neobmedzovaného toku údajov s týmto kľúčovým obchodným partnerom, ako aj z výsadného prístupu k 127 miliónom japonských spotrebiteľov. EÚ a Japonsko touto dohodou potvrdzujú, že v digitálnom veku idú podpora vysokej úrovne štandardov ochrany osobných údajov a uľahčovanie medzinárodného obchodu ruka v ruke. Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov je rozhodnutie o primeranosti najjednoduchším spôsobom, ako zabezpečiť bezpečné a stabilné toky údajov.

„Japonsko je krajinou, s ktorou už v mnohých oblastiach veľmi úzko spolupracujeme, či už ide o budovanie mieru, denuklearizáciu, boj proti terorizmu alebo účinný multilateralizmus. Dohoda o strategickom partnerstve nám umožní posilniť túto spoluprácu v širokej škále odvetví, zároveň však umožní aj spoluprácu v nových oblastiach od vedy, techniky a inovácií cez životné prostredie a energetiku až po zmenu klímy a bezpečnosť“ vyjadrila sa pred summitom podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová.

Zároveň pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a o urovnávaní sporov o ochrane investícií. So zreteľom na spoločné záväzky vytvoriť stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe a Japonsku sú obidve strany pevne odhodlané dosiahnuť zblíženie stanovísk v rokovaniach o ochrane investícií čo najskôr.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

Zdroje:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

Tlačové správy:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_sk.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_sk.htm

Ďalšie informácie:

Prehľad vzťahov medzi EÚ a Japonskom

Obrázky:

titulka

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/

podpis dohody (video) a infografika:

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/07/17/japan/

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky