Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dovolenky sú v plnom prúde. Aká je úroveň spotrebiteľských cien v štátoch EÚ?

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

V dovolenkovom období sa mnohí ľudia rozhodujú hlavne na základe svojich finančných možností, ktorú krajinu si môžu vybrať. Prinášame vám porovnanie úrovne spotrebiteľských cien za rok 2017, ktoré uverejnil Eurostat 20. júna 2018.

V roku 2017 sa úroveň cien spotrebného tovaru a služieb v Európskej únii (EÚ) značne líšila. Dánsko (142 % priemeru EÚ) malo najvyššiu cenovú hladinu, nasledovalo Luxembursko (127 %), Írsko a Švédsko (125 %), Fínsko (122 %) a Spojené kráľovstvo (117 %). Na opačnom konci stupnice je najnižšia cena (48 %), zatiaľ čo Rumunsko má (52 %) a Poľsko (56 %) boli tesne nad 50 % priemeru.

Indexy cenových hladín pre spotrebný tovar a služby, 2017 (EÚ = 100)

V roku 2017 sa úroveň cien spotrebného tovaru a služieb v Európskej únii (EÚ) značne líšila. Dánsko (142 % priemeru EÚ) malo najvyššiu cenovú hladinu, nasledovalo Luxembursko (127 %), Írsko a Švédsko (125 %), Fínsko (122 %) a Spojené kráľovstvo (117 %). Na opačnom konci stupnice je najnižšia cena (48 %), zatiaľ čo Rumunsko má (52 %) a Poľsko (56 %) boli tesne nad 50 % priemeru.  Indexy cenových hladín pre spotrebný tovar a služby, 2017 (EÚ = 100)

Ceny potravín boli najvyššie v Dánsku, najnižšie v Poľsku a Rumunsku

V roku 2017 bola cenová úroveň porovnateľného koša potravín a nealkoholických nápojov v celej EÚ viac ako dvakrát vyššia v najdrahšom členskom štáte než v najlacnejšom. Cenové úrovne sa pohybovali od 62 % priemeru EÚ v Rumunsku a 65 % v Poľsku až po 150 % priemeru v Dánsku, za nimi nasleduje Švédsko (126 %), Rakúsko (125 %), Luxembursko (123 %), Fínsko (118 %), Írsko (117 %), Belgicko, Francúzsko a Taliansko (všetky 112 %).

Alkohol a tabak – najdrahšie v Írsku a Spojenom kráľovstve

Úrovne cien alkoholických nápojov a tabaku vykazovali medzi členskými štátmi EÚ výrazné rozdiely. Najnižšia cenová úroveň v roku 2017 bola zaznamenaná v Bulharsku (56 % z priemeru), pred Rumunskom (69 %) a Maďarskom (70 %). Na opačnom konci stupnice boli najvyššie ceny zaznamenané v Írsku (174 %) a Spojenom kráľovstve (157 %), nasledované na diaľku troma severskými členskými štátmi EÚ – Fínskom (139 %), Švédskom (127 % ) a Dánskom (123 %). Treba poznamenať, že táto veľká zmena cien je spôsobená najmä rozdielmi v zdaňovaní týchto výrobkov medzi členskými štátmi.

Reštaurácie a hotely viac ako 3-krát drahšie v Dánsku ako v Bulharsku

Reštaurácie a hotely sú ďalšou kategóriou, kde sa pozorovali veľké rozdiely v cenových hladinách. Cenové úrovne sa pohybovali od 60 % alebo menej z priemeru EÚ. V Bulharsku (45 %), Rumunsku (53 %) a Českej republike (60 %) oproti 151 % v Dánsku a 146 % vo Švédsku.

Menšie rozdiely v spotrebnej elektronike, osobnej dopravnej výbave a oblečení

Spotrebná elektronika je skupina výrobkov, v ktorých sa ceny medzi členskými štátmi líšili menej, a to v rozmedzí od 86 % priemeru v Írsku, až po 110 % v Dánsku a vo Francúzsku. Oblečenie je ďalšou kategóriou výrobkov, ktoré vykazujú menšie cenové rozdiely medzi členskými štátmi, pričom najnižšie ceny má Bulharsko (80 % priemerného) a Švédsko (134 %) je najdrahšie. S výnimkou Dánska (144 % v priemere) a Holandska (121 %) boli cenové rozdiely medzi členskými štátmi limitované aj na osobné dopravné prostriedky, od 81 % na Slovensku, po 111 % vo Fínsku, Írsku a Portugalsku.

Členské štáty EÚ s indexmi najvyššej a najnižšej cenovej úrovne pre vybrané spotrebné tovary a služby, 2017

Členské štáty EÚ s indexmi najvyššej a najnižšej cenovej úrovne pre vybrané spotrebné tovary a služby, 2017

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Eurostat 20. júna 2018

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky