Kam za vedou? Do Slovenského technického múzea nielen v Košiciach

23. aug. 2017 • Technické vedy

Kam za vedou? Do Slovenského technického múzea nielen v Košiciach

Slovenské technické múzeum poskytuje pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Spravuje bohaté zbierkové fondy, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.  

Profil múzea sa formoval od vydania dočasného štatútu (vtedajšieho Technického múzea) v roku 1947. Jeho prvé expozície boli verejnosti sprístupnené o rok neskôr. V roku 1983 bolo múzeum premenované na Slovenské technické múzeum. Budova, v ktorej sídli Slovenské technické múzeum v Košiciach, na Hlavnej ulici č. 88, je architektonickou dominantou severnej časti pamiatkovej rezervácie mesta.

Zriadenie špecializovaného technického múzea na Slovensku bolo historicky opodstatnené. Slovensko vo svojom vývoji patrilo medzi najpriemyselnejšie oblasti Uhorska. Vďaka nerastnému bohatsvu, jeho ťažbe a spracovaniu v baníctve a hutníctve sa do konca 18. storočia radilo Slovensko v rozvoji techniky medzi popredné európske štáty. Z bohatej histórie vyrastala potreba múzejne uchovať a dokumentovať technické tradície. V roku 2017 si STM pripomína 70. výročie svojho vzniku.

STM expozícia fyzika

Množstvo originálnych exponátov je prezentovaných v expozíciách a vystavených súboroch zbierok. Múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov, pričom mnohé z nich predstavujú nenahraditeľné hodnoty. 

V rozsiahlom zbierkovom fonde je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, hodinárstvo, strojárstvo, elektrotechnika, geodézia a kartografia, fotografická a kinematografická technika, priemyselný dizajn, kancelárske stroje, polygrafia, doprava, letectvo a letecká technika, vodohospodárstvo, stavebníctvo. Vedecké odbory reprezentujú zbierky  historickej prístrojovej techniky z fyziky, chémie a astronómie.   

Výstava v STM k histórii rodinnej firmy K. Poledniak

V priestoroch STM, Hlavná 88 v Košiciach je aktuálne inštalovaná výstava s názvom „Keď sa povie Poledniak", ktorá potrvá do 30. 9. 2017.

Slovenské technické múzeum v Košiciach a vysunuté expozície na Slovensku

Pobočky Slovenského technického múzea (STM):

Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Planetárium Slovenského technického múzea v Košiciach, Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, Kaštieľ v Budimíre, Hámor v Medzeve, História baníctva na  Spiši v Spišskej Novej Vsi a Solivar  v Prešove.

Slovenské technické múzeum spravuje aj nehnuteľné technické pamiatky, napr. Solivar pri Prešove, vysokú pec Karol pri Vlachove, Hámor v Medzeve.

Súčasťou STM v Košiciach je Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré je určené predovšetkým školskej mládeži na doplnenie klasických vzdelávacích osnov základných a stredných škôl.

V STM v Košiciach sa nachádza aj Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

Pohľad do Vedecko-technického centra pre deti a mládež v STM v Košiciach

Každú prvú nedeľu v mesiaci môžete Slovenské technické múzeum v Košiciach (ako aj ďalšie vybrané múzeá v rámci SR) a všetky pobočky STM navštíviť bezplatne. Voľné vstupné bude do konca roku ešte štyrikrát, a to v týchto termínoch: • 3. septembra • 1. októbra • 5. novembra a • 3. decembra 2017.

Zoznam 37 expozícií v SR, ktoré sú vždy prvú nedeľu v mesiaci otvorené bezplatne

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Slovenské technické múzeum a Ministerstvo kultúry SR

Zdroj foto: Slovenské technické múzeum v Košiciach

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlavným hýbateľom výskumu kvarkovo-gluónovej plazmy je experiment.
Zistite viac