Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí študenti opäť hviezdili na Európskej súťaži mladých vedcov

VEDA NA DOSAH

Alex Kanderka a Jozef Jabczun získali krásne tretie miesto.

Slováci Alex Kanderka a Jozef Jabczun z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove reprezentovali ako víťazi minuloročnej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET 2022 a získali tretie miesto.

Slováci Alex Kanderka a Jozef Jabczun z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove získali tretie miesto. Zdroj: AMAVET

Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS (EU Contest for Young Scientists) boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien v Bruseli. Po päťdňovej súťaži 136 mladých vedcov z 36 krajín stáli na stupňoch víťazov aj slovenskí mladí vedátori. Alex Kanderka a Jozef Jabczun získali krásne tretie miesto.

Na súťaž EUCYS postúpili z celoslovenského finále 25. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 (FVAT). Zúčastnili sa na ňom s projektom Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín.

Nadšenie a zvedavosť nás ženú ďalej

Súťaž mladých vedcov EÚ založila Európska komisia v roku 1989, aby podnietila spoluprácu medzi mladými vedcami a dala im šancu dať sa viesť najprominentnejšími európskymi výskumníkmi.

„EUCYS je o oceňovaní nadšenia, vášne a zvedavosti budúcej generácie jasných myslí v Európe, ktorá hľadá nové riešenia našich najnaliehavejších výziev. Podpora vedeckých talentov znamená silné vedúce postavenie Európy vo výskume a v inovácii. Gratulujeme všetkým víťazom a súťažiacim a veľa šťastia na vašej ceste k objavovaniu,“ uviedol Marc Lemaître, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie.

Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien EUCYS v Bruseli. Zdroj: FB AMAVET

Najvyššie ceny Európskej únie pre mladých vedcov EUCYS boli vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien v Bruseli. Zdroj: FB AMAVET

Čo si o tom myslia víťazi

Vedúcou delegátkou našich reprezentantov z AMAVET-u bola Mgr. Mária Babinčáková, PhD. Finalisti a víťazi celoslovenského finále festivalu AMAVET, ktorí pokračujú so svojimi vedátorskými projektmi na súťažiach vo svete, prichádzajú každoročne s hlbokými dojmami.

„Každý deň sme strávili šesť hodín prezentovaním našich projektov pred odbornou porotou, ktorú tvorilo 22 vedcov s celosvetovým renomé. Prvotný stres však rýchlo vystriedali príjemné diskusie a konštruktívna kritika sa prejavila vo forme rád a tipov do budúcich výskumov. Nikdy predtým som nemal príležitosť tak podrobne diskutovať o fotosyntéze a od chlorofylu, fotosystému II a biofyzikálnych parametrov sa dostať až po biochémiu a neurovedy,“ konštatoval Alex Kanderka. „Tretie miesto je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať v našom výskume a veriť, že naša budúcnosť má ešte veľa perspektív.“

„Bol som veľmi prekvapený všetkými ostatnými súťažiacimi, ktorí boli nielen veľmi milí, ale aj ich projekty boli na vysokej úrovni. Medzi nimi som si našiel veľa nových priateľov pochádzajúcich či už z Česka, Holandska, alebo z Írska. Na súťaži ma milo prekvapili porotcovia, ktorí boli profesionálni, a bolo vidieť, že sú odborníkmi v oblasti nášho projektu. Zároveň sa mi páčilo aj mesto, kde sa súťaž konala, Brusel. Je veľmi pekné a hlavne obrovské, museli sme dávať pozor, aby sme sa nestratili. Celkovo hodnotím svoju skúsenosť veľmi pozitívne a rád by som sa tam vrátil aj nabudúce,“ uviedol Jozef Jabczun.

Alex Kanderka a Jozef Jabczun. Zdroj: FB AMAVET

Alex Kanderka a Jozef Jabczun. Zdroj: FB AMAVET

Slovensko vo svete

„Z hlavného mesta Európskej únie sa Brusel na pár dní stal hlavným mestom mladých vedcov. EUCYS je súťažou, kde sa vášeň mladých ľudí pre vedu spája bez ohľadu na ich rozdiely, pôvod a možnosti. Táto súťaž ukazuje mladým, že tvrdá práca a námaha majú zmysel a že pracovať na sebe stojí za to. Byť minulý týždeň v kolektíve mladých mi bolo znova cťou a verím, že takto o rok v Katowiciach budeme znova s hrdosťou reprezentovať Slovensko a AMAVET,“ povedala Babinčáková.

Treba zdôrazniť, že na výsledkoch našich mladých vedcov sa podieľajú ich učitelia a slovenskí odborníci, ktorí doslova dobrovoľnícky odovzdávajú svoje skúsenosti budúcim následníkom.

„Radi by sme sa poďakovali pani učiteľke RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za koordináciu projektu a organizácii AMAVET za mentoring a komplexnú prípravu na súťaž. Vďaka patrí aj celej Katedre mikrobiológie UPJŠ v Košiciach, menovite doc. RNDr. Petrovi Pristašovi, CSc., RNDr. Lei Nosáľovej, PhD., a Mgr. Soni Brestovičovej za umožnenie výskumu na pôde univerzity a odbornú pomoc, ako aj OEI FCHPT STU a ÚREV FAPZ SPU. V neposlednom rade ďakujeme aj Mgr. Jánovi Sarvašovi za odborné rady a odovzdanie skúseností. Náš výskum bolo možné uskutočniť vďaka grantovému programu Za zdravý a čistý kraj Nadácie VSE,“ vyjadrili študenti.

Čakala ich pekná odmena

Študenti prezentovali 85 rôznych projektov medzinárodnej porote, ktorá bola zložená z 22 vysokokvalifikovaných vedcov a inžinierov s celosvetovou reputáciou vo vybraných odboroch. Porote predsedala Dr. Mariya Lyubenova z Európskeho južného observatória. Víťazné projekty získali odmenu v celkovej výške 62 000 eur vrátane štyroch prvých cien vo výške 7 000 eur, štyroch druhých cien vo výške 5 000 eur, štyroch tretích cien vo výške 3 500 eur a prestížneho štipendia a návštev EIROforum, CERN, ESA a podobne.

Významnými partnermi FVAT okrem slovenských univerzít a SAV sú SEPS a Nadácia Allianz.

Zdroj: TS AMAVET

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky