Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovačné zelené riešenia pribúdajú aj na slovenských univerzitách

VEDA NA DOSAH

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre založili zelenú strechu, zelené steny a vodopriepustné povrchy.

Zelená strecha na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Zdroj: SPU

Na hlavnej budove Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre založili zelenú strechu, zelené steny a vodopriepustné spevnené vegetačné povrchy.

Živé laboratórium inovácií

Sú súčasťou Živého laboratória zelených inovácií ReImaGIne, financovaného z Nórskych grantov. Slúžiť budú na vzdelávacie a experimentálne vedeckovýskumné účely na Ústave krajinnej architektúry v oblasti zelenej infraštruktúry a prírode blízkych riešení.

Ako uviedol vedúci ústavu docent Attila Tóth, zelené inovácie sú v súčasnosti aktívne uplatňované vo svete, ako aj na Slovensku a majú mnoho benefitov pre životné prostredie a spoločnosť.

„Predstavujú moderný trend, ktorý je dôsledkom hľadania ekologických riešení pre urbanizované prostredie. Priaznivo ovplyvňujú klímu v mestách. Zlepšujú kvalitu ovzdušia, zadržiavajú vlhkosť v okolí, znižujú šírenie hluku, zvyšujú biodiverzitu a v neposlednom rade majú aj estetickú funkciu,“ povedal. Zároveň dodal, že zelené strechy zlepšujú aj energetickú efektívnosť budov. Vďaka prirodzenému ochladzovaniu predlžujú životnosť hydroizolácie a znižujú náklady na údržbu strechy.

Zelená stena. Zdroj: SPU

Zelená stena. Zdroj: SPU

Zelená stena. Zdroj: SPU

Zelená stena. Zdroj: SPU

Premeny popínavých rastlín

Zelená strecha na budove FZKI má rozlohu vyše 80 metrov štvorcových. „Študenti si budú môcť priamo v rámci výučby pozrieť, ako zelená strecha vyzerá, ako sa časom mení a vyvíja. Práve tieto premeny budú predmetom experimentálneho výskumu so zameraním na dynamiku zmien vegetácie na streche,“ informoval A. Tóth.

Zelené steny odborníci vybudovali z popínavých rastlín ako je zemolez ovíjavý, akébia päťpočetná či zemolez Henryho. Okrem ukážkových zelených stien bude súčasťou Živého laboratória zelených inovácií aj experimentálna plocha s popínavými rastlinami, ktoré budú, rovnako ako zelené steny, predmetom hodnotenia dynamiky rastu a ročných prírastkov výhonov a listovej plochy.

Sledované budú taxóny: vistéria čínska, pavinič päťlistý, hortenzia popínavá, zemolez Henryho, zemolez ovíjavý, schizandra čínska, akébia päťpočetná, plamienok (clematis) a zemolez Tellmanov.

Zelená strecha, zelené steny a vodopriepustné povrchy sú vybudované v rámci projektu ReImaGIne (Research and Implementation of Green Innovations in Landscape Architecture) financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Návrhy vypracovali pedagógovia Ústavu krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, s podporou nórskeho partnera projektu Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) v Bryne (Nórsko).

Zdroj: SPU

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky