Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival 4 živlov AMAVET 2023 opäť prepojil vedné disciplíny

VEDA NA DOSAH

Do súťaže, ktorá sa odohrala v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, sa tentoraz zapojilo 130 žiakov so 63 projektmi.

Cieľom súťaže je podnietiť v žiakoch záujem o bádanie. Zdroj: AMAVET

Cieľom súťaže je podnietiť v žiakoch záujem o bádanie. Zdroj: AMAVET

Festival 4 živlov AMAVET 2023 Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) opäť prepojil vedné disciplíny za pomoci štyroch živlov a podporil deti základných škôl k prirodzenému učeniu sa.

Do súťaže, ktorá sa odohrala v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave, sa tentoraz zapojilo 130 žiakov so 63 projektmi. Na jednom projekte pritom pracoval buď jeden autor, alebo dvaja až traja. Vďaka nadpráci učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské vedy.

„Máme za sebou ďalší rok, keď mala odborná hodnotiaca komisia náročnú úlohu pri výbere tých najlepších projektov. Mnohé projekty dosahovali vysokú úroveň spracovania a prezentácie, za ktoré sa deti nemusia hanbiť. Teší nás, že mladých veda baví čoraz viac. Povzbudzujeme aj ostatných súťažiacich, aby na svojich projektoch pracovali, zlepšili ich podľa rád členov komisie a aby sme sa takto stretli opäť o rok. Veľká vďaka patrí aj pedagógom a rodičom, ktorí našim mladým výskumníkom veria a venujú im trpezlivosť a prácu,“ zhodnotila aktuálny ročník podujatia predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková, odborná zamestnankyňa a Junior Principal Investigator na Jagellonskej univerzite v Krakove.

Cieľom je podnietiť v žiakoch záujem o bádanie

Popri prezentácii vlastných projektov žiaci z celého Slovenska absolvovali príjemný sprievodný program. Čakala ich prehliadka hlavného mesta turistickým vláčikom Prešporáčik a predstavenie OFF-LINE Bieleho divadla.

Samotná súťaž trvala šesť hodín a jej výsledky vyhodnocovala 20-členná odborná komisia. Ako je na AMAVET-e tradíciou, členovia komisie sú v diskusii so žiakmi ich rovnocennými partnermi a radia im, ako ešte zdokonaliť vedátorské projekty. Takáto spätná väzba zostáva aj v mysliach tých súťažiacich, ktorí sa napokon na stupienok víťazov nedostali.

Princípom súťaže je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou prečo prebudili v sebe prirodzenú túžbu po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku ako.

AMAVET takto vytvára priestor pre talentovaných žiakov a budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast, motiváciu a záujem o vedu a techniku.

Zdroj: TS AMAVET

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky