CVTI SR získalo grant ERASMUS+. Projekt sleduje enviromentálne výzvy automobilového priemyslu


CVTI SR získalo grant ERASMUS+. Projekt sleduje enviromentálne výzvy automobilového priemyslu

Projekt v hodnote 371 385 eur schválila SAAIC – Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Jeho celý názov je Posilnenie zručností a kompetencií na podporu ekologických inovácií v automobilovom priemysle. Zameriava sa na klimatické a environmentálne výzvy v automobilovom priemysle a tiež na zmeny, ktoré bude nutné v tomto odvetví v budúcnosti urobiť.

„Automobilový priemysel je kľúčovým sektorom nielen v Slovenskej republike, preto je nevyhnutné preniesť potreby tohto odvetvia aj do vzdelávania a prípravy pracovníkov. Ambíciou projektu je teda prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie,“ vysvetlila Anna Krivjanská z Odboru medzinárodnej spolupráce CVTI SR.

Projekt sa sústreďuje na kombináciu automobilového priemyslu a vyššieho vzdelávania pre ekologické a obehové hospodárstvo. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť vzdelávanie a prípravu ľudí, ktorí budú vďaka školeniam financovaným z projektu schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle.

„Vo svetle novej pandemickej krízy sa oslabením tejto vlajkovej lode ekonomiky preukázal najväčší význam automobilového priemyslu ako zamestnávateľa a kľúčového komponentu hospodárstva, ktorého oživenie a prispôsobovanie novým spoločenským a environmentálnym požiadavkám bude v nasledujúcich rokoch veľmi dôležité. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel,“ uzatvára v súvislosti s projektom A. Krivjanská.

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Foto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 (DK)

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pestivírusy spôsobujú závažné infekčné ochorenia, napr. nebezpečný klasický mor ošípaných.
Zistite viac