Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Svetovým dňom laboratórnych zvierat si pripomíname ich neoceniteľný prínos pre vedu

VEDA NA DOSAH

Novú nádej na eliminovanie počtu laboratórnych zvierat v medicínskom výskume prináša umelá inteligencia.

Vedkyňa v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com

Vďaka príspevku laboratórnych zvierat má ľudstvo kvalitnejší a zdravší život. Zdroj: iStockphoto.com

V dnešnej modernej dobe medicínskeho výskumu by sme si mali uvedomiť aj obrovský význam laboratórnych zvierat pri vývoji nových liekov a ochrane ľudského zdravia. Svetový deň laboratórnych zvierat, ktorý oslavujeme vždy 24. apríla, je príležitosťou, aby sme si pripomenuli ich neoceniteľný prínos a zároveň zdôraznili naše záväzky v oblasti etického a zodpovedného využívania týchto zvierat vo vedeckom výskume.

Kontrola na prvom mieste

Práce s laboratórnymi zvieratami sú prísne kontrolované a regulované. Schvaľovanie akéhokoľvek postupu na zvieratách prebieha na viacstupňovej úrovni, čo eliminuje experimenty, ktoré by sa dali vykonať aj alternatívnymi postupmi.

„Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., sa aktívne angažuje v práci s laboratórnymi zvieratami s cieľom zabezpečiť im vhodné podmienky, starostlivosť a opateru, ktorú potrebujú. Naši vedúci výskumníci a pracovníci dodržiavajú prísne etické normy a dodržiavajú princípy 3R – nahradenie, zmiernenie a zníženie – s cieľom minimalizovať použitie zvierat v našich experimentoch, zároveň prísne dbáme, aby naše zvieratá mali tú najlepšiu starostlivosť,“ povedal generálny riaditeľ Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Vedkyňa sleduje reakciu bieleho laboratórneho potkana. Zdroj: iStockphoto.com

Vedkyňa sleduje reakciu bieleho laboratórneho potkana. Zdroj: iStockphoto.com

V ústave kladú veľký dôraz na vývoj a implementáciu alternatívnych metód, ktoré im umožňujú nahradiť potrebu použitia zvierat v laboratóriách. Snažia sa vyvíjať a využívať moderné technológie, ako je umelá inteligencia a inovatívne in vitro modely, ktoré nám poskytujú alternatívy k tradičnému použitiu zvierat v medicínskom výskume. Podieľajú sa na vývoji OECD predpisov pre alternatívne metódy, sú členmi EU-NETVAL (Európskej siete laboratórií pre validáciu alternatívnych metód) a organizáciou, ktorá patrí medzi zakladateľov Slovenskej toxikologickej spoločnosti (SETOX).

Umelá inteligencia prichádza na pomoc

Novú nádej na eliminovanie počtu laboratórnych zvierat v medicínskom výskume prináša umelá inteligencia. Na základe experimentálnych údajov umožňuje vytvoriť prediktívne modely, ktoré dokážu predikovať vlastnosti chemických látok. V tejto oblasti ústav úzko spolupracuje s Fakultou informatiky a informačných technológií STU, kde vyvíjajú modely na predikciu toxicity látok.

Je dôležité uvedomiť si, že práca s laboratórnymi zvieratami je neoddeliteľnou súčasťou medicínskeho výskumu a pomáha nám lepšie porozumieť biologickým procesom, umožňuje vývoj nových účinných a bezpečných liečiv a pomáhať chrániť zdravie. Len vďaka účasti laboratórnych zvierat sme schopní objavovať nové terapeutické možnosti a liečebné stratégie, ktoré prispievajú k zlepšeniu zdravia ľudí.

V tento deň uctievame a vážime si všetky laboratórne zvieratá, ktoré svojím príspevkom pomáhajú v medicínskom výskume. Ich účasť vo výskumoch na celom svete si zaslúži našu vďaku a rešpekt.

Spracovala: Marta Prnová, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Zdroj: SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky