Ako vznikajú liečivá


Ako vznikajú liečivá

Farmakológia (pharmakon – liek, droga, jed) je vedný odbor, ktorý študuje účinky, metabolizmus a použitie chemických látok liekov v liečbe chorôb. Zjednodušene povedané, skúma účinky liekov na biologické systémy. Je to veda o liečivách. Zahŕňa vedomosti ohľadom zdrojov, chemických vlastností, biologických efektov a terapeutického použitia liekov. Nie je základom iba pre medicínu, ale aj farmáciu, ošetrovateľstvo, zubné lekárstvo a veterinárnu medicínu. Má za cieľ tiež navrhovanie a tvorbu nových liečiv a tu už hovoríme o farmaceutickej chémii.

Každý z nás prichádza počas svojho života do styku s liekmi. Niekomu lieky iba pomáhajú pri bolesti, inému zmierňujú prejavy dlhotrvajúcich chronických ochorení, ktoré ešte nevieme liečiť a ďalším zase zachraňujú život. Aby liek mohol prísť k nám, musí prejsť dlhou cestou, na začiatku ktorej je nápad. Pre vedeckého pracovníka takýto nápad predstavuje začiatok určitého „dobrodružného pátrania“, ktoré Magdaléna Májeková priblížila vo svojej prezentácii v rámci podujatia Bratislavská vedecká cukráreň.

RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., pracuje na oddelení biochemickej farmakológie Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Počas svojej doterajšej kariéry sa zaoberala metódami na výpočet van der Waalsových polomerov, štúdiom nukleových kyselín či molekulovým modelovaním a navrhovaním liečiv, ktorým sa zaoberá dnes. Je zodpovednou riešiteľkou niekoľkých medzinárodných a národných projektov z oblasti navrhovania liečiv pre chronické a infekčné ochorenia. Je spoluautorkou dvoch patentov, v roku 2000 bola členkou kolektívu oceneného cenou SAV. Je členkou Slovenskej chemickej spoločnosti, medzinárodných spoločností Meditteranean Neuroscience Society a The Cheminformatics and QSAR Society a rada sa venuje popularizácii vedy.

 

Viac o prednáške Magdalény Májekovej na tému ako vznikajú liečivá sa dozviete v e-novinách NCP VaT Vedecký kaleidoskop

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Fotozdroj: prezentácia RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. 

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mykotoxíny sú prírodné toxíny produkované určitými plesňami, ktoré môžu skončiť v našich potravinách
Zistite viac