Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako ľudia bojovali s epidémiami v minulosti?

VEDA NA DOSAH

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o vírusoch hovorí odborník na dejiny lekárstva Matej Gogola o histórii boja s infekčnými ochoreniami. 

Dejiny zápasu človeka s chorobami sú staré ako samo ľudstvo. Špecifickým prípadom sú práve infekčné ochorenia. Od tzv. Thukydidovho moru v 5. storočí pred Kristom až po Covid-19 v 21. storočí po Kristovi máme v historických prameňoch zaznamenaných množstvo zmienok o smrteľných epidémiách, ktoré dennodenne zabíjali stovky až tisícky ľudí. Rozdelenie chorôb na endémie, epidémie či pandémie nájdeme už v starovekom kompendiu Corpus Hippocraticum. Ľudstvo si s nimi dlho nevedelo dať rady. Až v 19. storočí Louis Pasteur a Robert Koch prišli na to, že pôvodcami infekčných chorôb môžu byť mikroorganizmy.

Stále väčšie množstvo ľudí v tesnej blízkosti ako aj domestikácia zvierat umocňovali vznik a následne dôsledky infekčných chorôb. Edward Jenner vo svojom prelomovom diele v súvislosti s vakcináciou z roku 1798 napísal, že sa človek dostal do kontaktu s veľkým počtom zvierat, ktoré sa jeho spoločníkmi nikdy nemali stať. Dané dielo stálo na počiatku odvážneho boja proti pravým kiahňam. Pravdepodobne sám Edward Jenner netušil, že za vznikom ochorení, ako je tuberkulóza, besnota, chrípka, cholera, týfus, čierny kašeľ, ale i vírusová hepatitída či HIV, sú zoonózy, teda infekcie, respektíve ochorenia, k prenosu ktorých môže prichádzať medzi ľuďmi a zvieratami. A prenos zoonóz do ľudskej patológie pokračuje i v súčasnosti.

Mgr. Matej Gogola, PhD. absolvoval štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriaval na staršie všeobecné dejiny. V rámci svojho štúdia absolvoval študijné pobyty na Viedenskej univerzite a Moskovskej štátnej univerzite i prednáškové pobyty na Jagelovskej univerzite v Krakove či Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2014 pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje pedagogickej a vedeckej činnosti v oblasti dejín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, všeobecných a slovenských dejín medicíny.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 online prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu. Séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky