Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: František Máliš o tom, ako zastaviť poškodzovanie ekosystémov

VEDA NA DOSAH

Klimatická zmena sa týka každého z nás, aj slovenská príroda prichádzajú o rozmanitosť života. Dá sa to zastaviť?

Hlavnou témou prednášky vedca Františka Máliša je príroda a to, aké výzvy jej do cesty postavil človek. Intenzita ľudského vplyvu je v posledných desaťročiach taká silná, že odborná komunita hovorí o šiestom masívnom vymieraní druhov a novej geologickej epoche zvanej antropocén.

Ťažba surovín, znečistenie, intenzívne pôdohospodárstvo, klimatická zmena či šírenie inváznych druhov spôsobujú stratu alebo výraznú zmenu biotopov mnohých organizmov. Dochádza k poškodzovaniu až zániku mnohých ekosystémov, a to aj takých, o ktorých vieme len veľmi málo.

Ing. František Máliš, PhD., sa špecializuje na výskum biodiverzity a druhového zloženia vegetácie lesov mierneho pásma v kontexte využívania lesov človekom a vplyvu globálnych environmentálnych zmien. Vyštudoval na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, kde aj pracuje a podieľa sa na výučbe predmetov súvisiacich s ekológiou lesnej vegetácie. Absolvoval niekoľko pracovných pobytov v zahraničí. Výsledky svojho výskumu publikuje predovšetkým v medzinárodných vedeckých časopisoch a viaceré vedecké výstupy majú vďaka intenzívnej medzinárodnej spolupráci (napr. iniciatívy ICP Forests, forestREplot, SoilTemp) vysokú kvalitu.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky