Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Júnová Veda v CENTRE o prírode a zeleni v mestách

VEDA NA DOSAH

Ako zadržať vodu v krajine, znížiť teplotu miest a čo robiť, aby sa nám v nich žilo príjemnejšie. Krajinný architekt Attila Tóth v prednáške vysvetľuje, ako sa úloha prírody v mestách historicky menila akú úlohu zohráva dnes.

Historicky sa mestá k zeleni správali odlišne podľa období. V úvode prednášky sa dozviete, ako vyzerali mestá staroveku či stredoveku, ako dlho mestá museli čakať na koncepčné návraty prírodných prvkov a prečo tak dlho trvalo, kým sme sa k myšlienky užitočnosti prírody v mestách vrátili.

„Pochádzam z vidieka a koncept zberu dažďovej vody z ríny do suda je pre mňa absolútne prirodzený. Ľudia na vidieku sú k prírode bližšie, v mestách však tieto riešenia bývajú zriedkavé,“ hovorí krajinný architekt o jednom z najpálčivejších problémov celého sveta: suchu a potrebe zadržiavania vody v krajine.

 

Ing. Attila Tóth, PhD. je krajinný architekt a krajinný plánovač. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Jeho vedeckovýskumné zameranie je plánovanie a tvorba zelenej infraštruktúry v mestách, obciach a krajine. Túto problematiku skúmal v roku 2019 na Pôdohospodárskej univerzite BOKU vo Viedni a v roku 2018 na Technickej univerzite RWTH v Aachene. Je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019, ocenenia Green Talents Award 2017 a dvojnásobný nositeľ ceny Európskej rady škôl krajinnej architektúry.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave. Vstup pre verejnosť je voľný.

Kvôli mimoriadnej situácii sa až do odvolania koná podujatie bez prítomnosti publika.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky