Vedec roka SR 2017

Vedec roka SR 2017

Ročník: 21. ročník

Dátum konania: 15. 5. 2018 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Záštita: Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Martina Lubyová.

Účasť: S príhovorom v mene prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku vystúpil pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR a v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prítomným prihovorila pani Oľga Nachtmannová, jeho štátna tajomníčka.

Partneri: SPP, Bayer a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér.

 

Fotogaléria z podujatia Vedec roka SR 2017

 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017Michal Luciak, Kancelária prezidenta SR

  Vedec roka SR 2017Michal Luciak, Kancelária prezidenta SR
 • Vedec roka SR 2017Oľga Nachtmannová, MŠVVaŠ SR

  Vedec roka SR 2017Oľga Nachtmannová, MŠVVaŠ SR
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.kategória Vedec roka SR

  prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.kategória Vedec roka SR
 • prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.kategória Vedec roka SR

  prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.kategória Vedec roka SR
 • RNDr. Daniel Reitzner, PhD.kategória Mladý vedecký pracovník

  RNDr. Daniel Reitzner, PhD.kategória Mladý vedecký pracovník
 • RNDr. Daniel Reitzner, PhD.kategória Mladý vedecký pracovník

  RNDr. Daniel Reitzner, PhD.kategória Mladý vedecký pracovník
 • prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.kategória Inovátor roka

  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.kategória Inovátor roka
 • prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.kategória Inovátor roka

  prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.kategória Inovátor roka
 • prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.kategória Inovátor roka

  prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.kategória Inovátor roka
 • prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.kategória Inovátor roka

  prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.kategória Inovátor roka
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD.kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce

  prof. Ing. Milan Dado, PhD.kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD.kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce

  prof. Ing. Milan Dado, PhD.kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 • Vedec roka SR 2017

  Vedec roka SR 2017
 

Ocenenia za rok 2017

V kategórií Vedec roka

Prof. RNDr. Michal Fečkan DrSc.
Prof. RNDr. Michal Fečkan DrSc. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.

V kategórií Mladý vedecký pracovník

RNDr. Daniel Reitzner, PhD.
RNDr. Daniel Reitzner, PhD. Fyzikálny ústav SAV

Za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.

V kategórií Inovátor roka

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta

Za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.

V kategórií Technológ roka

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. Technologický a inovačný park UPJŠ, Centrum interdisciplinárnych biovied

Za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME-instrument.

V kategórií Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Prof. Ing. Milan Dado, PhD. Žilinská univerzita v Žiline

Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

Vedec roka SR 2017 v článkoch

Ocenenie Technológ roka 2017 získal prof. Pavol Miškovský

Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., je medzinárodne uznávaným odborníkom v interdisciplinárnych biovedných disciplínach (biofyzika, biofotonika) a  priekopníkom transferu technológií na...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Inovátor roka 2017 získal prof. Ľubomír Šooš

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je uznávanou kapacitou v oblasti zhodnocovania...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Mladý vedecký pracovník 2017 získal Daniel Reitzner

RNDr. Daniel Reitzner, PhD., pracuje ako samostatný vedecký pracovník vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ocenenie Mladý vedecký pracovník...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2017 získal matematik prof. Michal Fečkan

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., patrí k najvýznamnejším slovenským matematikom vo svojej generácii. Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity...

| Marta Bartošovičová
Štatutári oceňovania Vedec roka SR: zľava prof. Ján Turňa, prof. Pavol Šajgalík a prof. Dušan Petráš

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2017

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v tomto roku zorganizovali už 21. ročník oceňovania...

| Marta Bartošovičová