Vedec roka SR 2020

Vedec roka SR 2020 banner

Ročník: 24. ročník

Dátum konania: 29. 6. 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Záštita: Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

Účasť: Pozvanie na slávnostné oceňovanie prijali riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR pán Dušan Jaura, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR,  prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Partneri: Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavnými partnermi podujatia sú spoločnosti  SPP, Asseco, partnermi podujatia sú spoločnosti Tatravagonka, Datalan a SVOP. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Nextech.

Pozvánka Vedec roka SR 2020 (.pdf)

Kompletný videozáznam z oceňovania Vedec roka SR 2020 nájdete na YouTube CVTI SR.

Fotogaléria Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020
 • Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020

  Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020
 • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020

  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • Príhovor: Kancelária prezidentky SR; Vedec roka SR 2020

  Príhovor: Kancelária prezidentky SR; Vedec roka SR 2020
 • Príhovor: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR; Vedec roka SR 2020

  Príhovor: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR; Vedec roka SR 2020
 • Príhovor: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR; Vedec roka SR 2020

  Príhovor: Štátny tajomník MŠVVaŠ SR; Vedec roka SR 2020
 • Príhovor: Zástupca spoločnosti Interway; Vedec roka SR 2020

  Príhovor: Zástupca spoločnosti Interway; Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. – kategória Mladý vedecký pracovník; Vedec roka SR 2020
 • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020

  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020
 • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020

  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020
 • Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020

  Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. – kategória Osobnosť medzinárodnej spolupráce; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Boris Klempa, DrSc. – kategória Inovátor roka; Vedec roka SR 2020
 • Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020

  Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020
 • Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020

  Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020
 • Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020

  Prof. Ing. Marián Peciar, PhD. – kategória Technológ roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020

  RNDr. Imrich Barák, DrSc. – kategória Vedec roka; Vedec roka SR 2020
 • Ocenení: Vedec roka SR 2020

  Ocenení: Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
 • Vedec roka SR 2020

  Vedec roka SR 2020
Ocenenia za rok 2020

V kategórií Vedec roka

RNDr. Imrich Barák, DrSc.
RNDr. Imrich Barák, DrSc. Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied

Za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.

V kategórií Mladá vedecká pracovníčka

RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD.
RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD. Národný onkologický ústav

Za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek.

V kategórií Inovátor roka

RNDr. Boris Klempa, DrSc.
RNDr. Boris Klempa, DrSc. Virologický ústav, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.

V kategórií Technológ roka

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov.

V kategórií Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

Za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Vedec roka SR 2020 v článkoch

Osobnosť medzinárodnej spolupráce 2020: Technické zameranie ma lákalo už počas štúdia na gymnáziu

Profesor Michal Cehlár v rozhovore vysvetľuje, prečo je baníctvo aj dnes zaujímavým a perspektívnym odborom.

| Denisa Koleničová

Technológ roka 2020: Práca vedca musí byť koníčkom

Od milovníka motoriek k prestížnemu oceneniu. Technológ Marián Peciar hovorí o svojej vedeckej ceste.

| Tamara Leontievová

Inovátor roka 2020: Nikdy som neľutoval, že som sa stal virológom

Doktor Boris Klempa je medzinárodne rešpektovaný odborník v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických vírusov, ktoré sa môžu prenášať na...

| Denisa Koleničová

Mladá vedecká pracovníčka roka 2020: Vedecká práca nie je monotónna

Katarína Kaľavská v rozhovore o tom, čo ju motivuje k práci a čo je pre ňu dôležité.

| Matúš Beňo
Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

VIDEO: Slávnostné odovzdávanie cien Vedec roka SR 2020

Nestihli ste livestream? Pozrite si záznam z odovzdávania cien Vedec roka SR 2020.

| VEDA NA DOSAH