Vedec roka SR 2015

Banner Vedec roka SR 2015

Ročník: 19. ročník

Dátum konania: 10. 5. 2016 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Záštita: Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky J.E. p. Andrej Kiska.

Partneri: SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS, časopis Quark, science.sk, VEDANADOSAH.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný Kuriér a VAT – magazín o vede a technike.

 

RTVS pripravila špeciálne vydanie relácie VAT – veda a technika, ktoré bolo venované 5 oceneným osobnostiam. Špeciálne vydanie bolo odvysielané 26. 5. 2016 o 22:40 na Dvojke. Záznam relácie nájdete v archíve RTVS priamo na tomto linku.

Ocenenia za rok 2015

V kategórií Vedec roka SR

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Ing. Ján Tkáč, DrSc. Chemický ústav, Slovenská akadémia vied

Za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení aplikovateľných v oblasti glykomiky a diagnostiky rozličných ochorení vrátane rakoviny prostaty.

V kategórií Vedkyňa roka SR

doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD.
doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za aplikáciu znalostí stavebnej a priestorovej akustiky v medzipredmetnom kontexte, najmä v oblasti virtuálnej akustiky, pri výskume akustickej orientácie slepých ľudí v interiéri budov a poznatkov psychoakustiky pri overovaní akustických veličín.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií

Ing. Daniel Šlosár
Ing. Daniel Šlosár Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vývoj prenosného generátora elektrickej energie - Chargebrella, ktorý dokáže nabiť rôzne mobilné zariadenia.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.
Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos a výsledky v oblasti vývoja biosenzorov určených na diagnostiku priónových ochorení, na monitorovanie kvality a kontaminácie potravín a znečistenia životného prostredia získaných v programoch EÚ.

V kategórií Mladá osobnosť vedy

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za vynikajúcu vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť vo fyzike tuhých látok súvisiacu s využitím nanotechnológií v senzorike, biomateriáloch a supravodivých materiáloch.

Vedec roka SR 2015 v článkoch

Mladá osobnosť vedy: doc. Tomáš Plecenik z Univerzity Komenského v Bratislave

Doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (1981, Bratislava) – vedecký pracovník na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave....

| VEDA NA DOSAH

Osobnosť roka v programoch EÚ: prof. Tibor Hianik z UK v Bratislave

Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. (1952, Lučenec) – vedúci oddelenia biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky...

| Marta Bartošovičová

Osobnosť roka v oblasti technológií 2015: Daniel Šlosár z TU v Košiciach

Ing. Daniel Šlosár (1983, Svidník) – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach.  V rokoch 2009 – 2014 študoval...

| VEDA NA DOSAH

Vedkyňa roka SR 2015: doc. Monika Rychtáriková z STU Bratislava

Doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. (1975, Bratislava) – docentka na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU)...

| VEDA NA DOSAH

Vedec roka SR 2015: Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (1972, Poprad) – vedúci oddelenia Glykobiotechnológie v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave.  Po absolvovaní vysokoškolského...

| VEDA NA DOSAH