Vedec roka SR 2013

Ročník: 17. ročník

Dátum konania: 13. 5. 2014 o 10.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Záštita: Nad podujatím prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Účasť: Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., prezident ZSVTS, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING. a zástupca hodnotiacej komisie Vedec roka 2013 prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže sa zúčastnili aj zástupcovia hlavných partnerov tejto súťaže, spoločností Novartis a Duslo.

Partneri: SVOP, Datalan, INFOkey.sk a Bayer. Mediálnymi partnermi boli Parlamentný kuriér a Quark.

Ocenenia za rok 2013

V kategórií Vedec roka SR

doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc.
doc. RNDr. Stanislav Tokár, CSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenenie bolo udelené za významný a originálny príspevok vo fyzike vysokých energií, predovšetkým v oblasti hľadania Higgsovho bozónu a určenia náboja top-kvarku.

V kategórií Technológ roka SR

Ing. Michal Krajčík, PhD.
Ing. Michal Krajčík, PhD. Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ocenenie bolo udelené za dosiahnuté významné výsledky v oblasti vnútornej klímy budov.

V kategórií Mladý výskumník roka SR

RNDr. Michal Pitoňák, PhD.
RNDr. Michal Pitoňák, PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenenie bolo udelené za presný, kvantovochemický výpočet nekovalentných komplexov, so zameraním na biologicky významné molekuly, akými sú napríklad DNA alebo proteíny.

V kategórií Za výsledky v programoch EÚ

prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc.
prof. Ing. Tomáš Sabol, CSc. Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ocenenie bolo udelené za výsledky v oblasti znalostných technológií s podporou informačných a komunikačných technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite v predmetnej oblasti.

V kategórií Uznanie za celoživotné dielo v SR

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP Národný ústav reumatických chorôb

Ocenenie bolo udelené za vynikajúce výsledky medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu reumatologických ochorení vo vyššom veku, úspešné riešenie projektu Polymyalgia reumatika a temporálna artritída – význam faktorov podieľajúcich sa na závažnosti priebehu ochorení.