Vedec roka SR 2014

Banner VR SR 2014

Ročník: 18. ročník

Dátum konania: 12. 5. 2015 o 10.00 hod. v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave

Záštita: Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky J.E. p. Andrej Kiska.

Účasť: Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnil prezident SR Andrej Kiska, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Romana Kanovská, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., a prezident ZSVTS prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., EUR ING.

Partneri: SPP, Datalan, Bayer, INFOkey.sk a SVOP. Mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS, časopis Quark, science.sk, VEDANADOSAH.sk, teraz.sk, TASR, Parlamentný Kuriér a VAT – magazín o vede a technike.

Fotogaléria z podujatia

RTVS pripravila špeciálne vydanie relácie VAT – veda a technika, ktoré bolo venované 5 oceneným osobnostiam. Špeciálne vydanie bolo odvysielané 25.5.2015 o 21:35 na Dvojke. Záznam relácie si môžete pozrieť v archíve RTVS.

Ocenenia za rok 2014

V kategórií Vedec roka SR

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskum vedúci k novým poznatkom o správaní kompozitov supravodič/feromagnetikum v jednosmerných a striedavých magnetických poliach.

V kategórií Vedkyňa roka SR

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Mgr. Lucia Kučerová, PhD. Ústav experimentálnej onkológie, Slovenská akadémia vied

Za výsledky vo výskume vlastností nádorových kmeňových buniek a bunkovej terapii agresívnych ľudských metastatických nádorov.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach

Za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za významný podiel na príprave a koordinácii úspešného projektu 7. RP EÚ získaného na Slovensku (Fostering excellence in multiscale cell imaging) v pozícii zodpovedného riešiteľa a za významný podiel na zapojení sa Slovenska do pan-európskej siete pre biologické zobrazovanie – EuroBioImaging.

V kategórií Mladá osobnosť vedy

doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za vysokú vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu v oblasti elektrotechnickej charakterizácie biologicky aktívnych látok a využitia nových elektródových materiálov v klinickej, environmentálnej a potravinárskej stopovej analýze.

Vedec roka SR 2014 v článkoch

Mladá osobnosť vedy – doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Mladou osobnosťou vedy sa stal doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v...

| VEDA NA DOSAH

Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v...

| VEDA NA DOSAH

Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., z Fakulty výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach...

| VEDA NA DOSAH
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Vedkyňa roka SR 2014 – Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Ocenenie Vedkyňa roka SR získala Mgr. Lucia Kučerová, PhD., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV za výsledky vo výskume vlastností nádorových...

| VEDA NA DOSAH

Vedec roka SR 2014 – doc. Ing. FEDOR GÖMÖRY, DrSc.

Hlavné ocenenie súťaže Vedec roka 2014 získal doc. Ing. FEDOR GÖMÖRY, DrSc. z Elektrotechnického ústavu SAV za výskum vedúci k...

| VEDA NA DOSAH