Vedec roka SR 2018

Banner Vedec roka SR 2018

Ročník: 22. ročník

Dátum konania: 13. 5. 2019 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, Bratislava.

Záštita: Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.

Partneri: SPPDatalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér.

 

Fotogaléria z podujatia Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018

  Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018
 • Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018

  Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018
 • Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018

  Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018 Príhovor, Kancelária prezidenta SR

  Vedec roka SR 2018 Príhovor, Kancelária prezidenta SR
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018
 • Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

  Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
 • Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

  Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
 • Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

  Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
 • Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.

  Vedec roka SR – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.
 • Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.

  Mladý vedecký pracovník – RNDr. Matej Baláž, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

  Inovátor roka – prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
 • Vedec roka SR 2018

  Vedec roka SR 2018

 

18. mája 2019 bola relácia VAT venovaná Vedcovi roka SR 2018.

Ocenenia za rok 2018

V kategórií Vedec roka

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD.
doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov.

V kategórií Mladý vedecký pracovník

RNDr. Matej Baláž, PhD.
RNDr. Matej Baláž, PhD. Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach

Za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018.

V kategórií Inovátor roka

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.
prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove

Za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi.

V kategórií Technológ roka

Ing. Jozef Zohn
Ing. Jozef Zohn ASKOZVAR, s.r.o., Košice

Za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku.

V kategórií Osobnosť medzinárodnej spolupráce

prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.

Vedec roka SR 2018 v článkoch

VIDEO: Slovenskí vedci – Otokar Grošek (kryptológia)

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

| Matej Pok

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Technológ roka získal Jozef Zohn

Ing. Jozef Zohn je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti zvárania. Absolvoval Strojnícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach, odbor Strojárstvo,...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce získal prof. Otokar Grošek

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., je jeden zo zakladateľov a  koordinátorov stredoeurópskej série konferencií Central European Conference on Cryptology ako...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Inovátor roka získal prof. Ján Piteľ

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej automatizácie a riadenia strojov a procesov. V rámci svojej dlhoročnej...

| Marta Bartošovičová

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Mladý vedecký pracovník získal Matej Baláž

RNDr. Matej Baláž, PhD., poukazuje v rámci svojej práce na rôznorodú využiteľnosť mechanochémie (ide o environmentálne prijateľný prístup využívajúci prostriedky...

| Marta Bartošovičová