Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slávnostné odovzdávanie cien Vedec roka SR 2020

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste livestream? Pozrite si záznam z odovzdávania cien Vedec roka SR 2020.

Popoludnie v Moyzesovej sieni sa opäť nieslo v duchu podmienok prispôsobených pandémii, okrem obmedzeného počtu prítomných hostí a nutnosti nosiť v interiéri rúško to však podujatie v zásade neovplyvnilo.

Počas 24. ročníka odovzdávania prestížneho ocenenia panovala rovnaká slávnostná atmosféra ako každý rok. Hrozba pandémie, ktorá, ako sa zdá, ešte zďaleka nie je za nami, len umocnila silný odkaz, ktorý toto ocenenie sprostredkúva.

„Som pevne presvedčená, že Slovenská republika sa stane plne konkurencieschopnou, prosperujúcou a modernou krajinou len vtedy, ak bude krajinou kvalitného vzdelania a špičkovej vedy. Vzdelanie a veda sa musia stať hnacím motorom Slovenska na ceste k prosperite a modernosti,“ odkázala divákom vo svojom prejave prezidentka Zuzana Čaputová. (Vzhľadom na jej neprítomnosť ho predniesol riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidentky SR Dušan Jaura.)

V rovnakom duchu sa vo svojom príhovore vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis. „Som veľmi rád, že sa aj tento rok, napriek nepredvídateľnej pandemickej situácii, podarilo opätovne zorganizovať ocenenie Vedec roka. Nikdy predtým nebolo také evidentné, že veda je skutočne strategickým faktorom rozvoja modernej spoločnosti. Je na čase, aby sme si to všetci zapamätali a vážili si ľudí, ktorí ju aj tu na Slovensku robia na tej najvyššej úrovni,“ povedal.

Odovzdávaním cien hostí a divákov sprevádzala moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a o hudobné osvieženie sa postaralo sláčikové kvarteto VIVA QUARTET.

Za rok 2020 získali ocenenia v jednotlivých kategóriách tieto osobnosti:

  • Vedec roka: RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.
  • Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., z Národného onkologického ústavu za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia v Národnom onkologickom ústave a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek.
  • Inovátor roka: RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.
  • Technológ roka: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky