Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Čo je keramika? Neznámy svet materiálov

VEDA NA DOSAH

Viete o tom, že z keramiky sa okrem riadov vyrábajú aj implantáty pre ľudské telo alebo tepelné štíty kozmických lodí?

Keramika je materiál, ktorý každý pozná. Alebo si to aspoň myslí. U väčšiny ľudí ale znalosti týkajúce sa keramiky končia pri kuchynskom riade. Tí zbehlejší zrejme vedia, že za keramiku považujeme aj mnohé stavebné materiály, či už tehly, dlažby, alebo sanitu.

Málokto ale vie, že takzvaná pokročilá, niekedy nazývaná aj inžinierska, keramika sa používa aj v tých najnáročnejších aplikáciách, ktoré si vyžadujú celkom špecifické mechanické, elektrické, optické, magnetické a iné vlastnosti. Vyrábajú sa z nej implantáty pre ľudské telo, tepelné štíty kozmických lodí, panciere chrániace vojakov v boji, ale uplatňuje sa aj v elektronike či v LED svietidlách. V prednáške sa dozviete, kde všade môžeme keramiku nájsť a aký výskum sa v tomto smere u nás a vo svete robí.

V májovej cukrárni o tom rozpráva prof. Dušan Galusek, ktorý sa vo svojej práci zaoberá výskumom pokročilých keramických materiálov a skiel s cieľom zlepšiť ich materiálové charakteristiky vymedzujúce ich použitie v technickej praxi. Okrem toho rozvíja aj ďalšie témy v oblasti výskumu a vývoja nekovových anorganických materiálov, najmä v oblasti základného výskumu neoxidovej keramiky pripravenej s využitím polymérnych prekurzorov, vývoja a charakterizácie hlinitanových skiel s fotoluminiscenčnými vlastnosťami, štúdia koróznych vlastností keramiky a skiel alebo aplikovaného výskumu v oblasti vývoja transparentných materiálov pre balistické ochrany. V oblasti výskumu oxidových nekovových anorganických materiálov založil a vedie Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass) v Trenčíne, ktoré dosahuje významné vedecké úspechy oceňované domácou a zahraničnou vedeckou komunitou.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky